Med en hjälpande anordning menas till exempel balanserade en eller flerhjuliga persontransportanordningar, som exempelvis balansskotrar, segways, elsparkbräden och andra liknande lätta eldrivna färdmedel.

Lätta anordningar som går högst 15 km/h jämställs med sparkbräden och rullskridskor. För dem alla gäller samma trafikregler som för fotgängare och deras plats är på gångbanan.

Självbalanserande fordon kan även användas på en gångbana, förutsatt att man åker i gånghastighet.

Temakretsar: