Finländarna råkar ut för nästan 390 000 fall och halkningar varje år, och nästan hälften av dessa leder till sjukhus- eller läkarvård. Den största riskgruppen är personer i arbetsför ålder: upp till hälften av de personer som faller är under 30 år gamla. Man faller oftast i hemmet eller på hemmets gårdsplan. Fallolyckor statistikförs inte som trafikolyckor.

Skor efter föret

Det farligaste föret när det gäller halkrisken för fotgängare är när det snöar torr pudersnö på en isig yta eller när en vattenhinna uppstår på isens yta när isen smälter. Skor som lämpar sig för föret minskar halkrisken. Vid köp av vinterskor är det bra att försäkra sig om att skons yttersula är tillverkad i ett mjukt och poröst material och är grovmönstrad. Det säkraste sulmönstret är 5–8 mm djupt, öppet på sidorna och blir bredare nedåt.

Skor med en låg, bred klack har det bästa greppet.

Halkskydd vid speciellt halt väglag

Det är bra att träda på halkskydd på skorna när man går längs särskilt hala, våta och istäckta trottoarer. Halkskydden ska vara typkontrollerade och certifierade, vilket bevisas av en CE-märkning. Det finns både fasta och löstagbara halkskydd. När man köper halkskydd är det bra att ta med sig de skor i butiken med vilka man i huvudsak ska använda halkskydden.

Kriterier för halkskydd

  • hålls stadigt på plats
  • begränsar inte rörelserna för mycket
  • kan vid behov enkelt tas av (på släta och hårda underlag, såsom stengolv, kan halkskydden till och med öka risken för olyckor).

Även stavar och käppar samt sparkstöttingar är behändiga hjälpmedel vid halt väglag.

God balans hjälper till att hålla sig på benen

Enligt undersökningar hjälper även god balans till att hålla sig på benen. Starka bål- och benmuskler främjar balansen. Utöver den dagliga motionen förbättrar till exempel dans och tai chi balansen.

När man väljer halkskydd måste man ta i beaktande att halkskyddet hålls stadigt på plats och att det inte begränsar rörligheten för mycket. En del av produkterna hålls bra på och en del lossnar lätt. Det är bra att välja såna halkskydd som är lätta att ta bort, därför att halkskydd på ett slätt och hårt underlag som exempelvis stengolv rent av kan öka olycksrisken.

Kom även ihåg att reservera tillräckligt med tid för resor och att vara uppmärksam. Fler tips för att undvika halkolyckor på Håll dig på benen -kampanjsidan (på finska).

Temakretsar: