Alla fyrhjulingar ska ha trafikförsäkring när de körs, både på vägen och i terrängen. Även oregistrerade fyrhjulingar ska ha trafikförsäkring.

Det krävs alltid tillstånd av markägaren eller markinnehavaren för att köra ett motorfordon i terrängen.

Både föraren och passageraren på en fyrhjuling ska använda ändamålsenliga skyddshjälmar. Detta gäller även traktorfyrhjulingar. Enligt lag behöver man inte använda skyddshjälm i vissa arbetsrelaterade situationer eller om fyrhjulingen har en kaross eller en störtbåge. Trafikskyddet rekommenderar att man alltid använder hjälm när man kör fyrhjuling.

Även körklädseln är en viktig säkerhetsfaktor. Förutom att en bra körklädsel minskar skadorna vid en olycka skyddar den även mot kyla, vind och fukt. En färggrann körklädsel gör det lättare att upptäcka och se en fyrhjuling i trafiken.

Typer av fyrhjulingar

Fyrhjulingar indelas i två huvudkategorier enligt användningsändamål och typgodkännande:

 • En terrängfyrhjuling är ett terrängfordon som endast i undantagsfall får användas på vägområden.
 • Fyrhjulingar som är godkända för vägtrafik är antingen lätta eller tunga fyrhjulingar. Man får även köra en fyrhjuling som har godkänts som traktor i trafiken.

En del av fyrhjulingarna har klassificerats i kategori L, dvs. som fordon avsedda för att användas på väg. Dessa är:

 • Kategori L6e-A, lätt fyrhjuling för väg. Den högsta konstruktiva hastigheten för fordonet är 45 km/h. Körkortskategori AM, åldersgräns 15 år.
 • Kategori L7e-A, fyrhjuling för väg. Körkortskategori B.
 • Kategori L7e-B, terränggående fyrhjuling. Körkortskategori B.

Traktorfyrhjulingarna i kategori T kan indelas i följande kategorier:

 • Kategorierna T1-a, T2-a och T3-a, traktorfyrhjuling. Den högsta konstruktiva hastigheten för fordonet är 40 km/h. Körkortskategori T, åldersgräns 15 år.
 • Kategorierna T1-b och T2-b, traktorfyrhjuling. Fordonets konstruktiva hastighet är över 40 km/h, dock högst 60 km/h. Körkortskategori T, åldersgräns 15 år.
 • Kategori T3-b, traktorfyrhjuling. Fordonets konstruktiva hastighet är över 40 km/h, dock högst 60 km/h. Körkortskategori AM 121, åldersgräns 15 år.
 • Kategorierna T1-b, T2-b och T3-b, traktorfyrhjuling. Fordonets konstruktiva hastighet är över 60 km/h, dock högst 80 km/h. Körkortskategori B, åldersgräns 18 år.
  Körkortskategori på vägområde Hastighetsbegränsning på vägområde Periodisk besiktning Registrering
L6e-A lätt fyrhjuling för väg AM 45 Ja Ja
L7e-A fyrhjuling för väg B Vägspecifik Ja Ja
L7e-B fyrhjuling för väg B Vägspecifik Ja Ja
T1-a, T2-a och T3-a traktorfyrhjuling T 40 Nej Ja
T1-b och T2-b traktorfyrhjuling T 60 Nej ja
T3-b traktorfyrhjuling AM 121 60 Nej Ja
T1-b, T2-b och T3-b traktorfyrhjuling (antiblockeringssystem) B 80 I tillståndspliktig trafik Ja
Terrängfordon (terränggående fyrhjuling) B 40 Nej Nej

Man får i vissa situationer som särskilt nämns i lagen tillfälligt och med iakttagande av nödvändig försiktighet köra en terrängfyrhjuling på ett vägområde:

 • Det är tillåtet att korsa en väg eller köra över en bro med en fyrhjuling. Föraren ska ha ett körkort i minst kategori B när han eller hon korsar vägen eller i undantagsfall kör på ett vägområde.
 • Om ett transportuppdrag eller terrängförhållandena gör det oskäligt svårt att röra sig i terrängen.
 • Om det kan anses vara nödvändigt att köra på ett vägområde för att på ett säkert sätt kunna korsa vägen (man kan till exempel köra från en tvär krök till en rakare vägsträcka för att korsa vägen).
 • Bränslepåfyllning ska ske på en servicestation som ligger i omedelbar anslutning till den terräng där fyrhjulingen används.
 • Terrängfyrhjulingen ska överföras till och från terrängen på en parkeringsplats som är avsedd för allmän trafik.

Risker

 • Fyrhjulingarna välter lätt.
 • Lufttrycket i däcken är för lågt och däcken lämpar sig inte för körning på landsväg.
 • Hastigheten är för hög i förhållande till situationen och förhållandena.
 • Föraren är alkoholpåverkad.
 • Föraren använder inte skyddshjälm.
 • Föraren bryr sig inte om trafikreglerna.
 • Föraren är oerfaren.

Olyckor

Det är svårt att specificera olyckor med fyrhjulingar i olycksstatistiken. Svårigheten att kartlägga antalet olyckor med fyrhjulingar försvåras av deras otydliga indelning. De nuvarande statistiksystemen stöder inte i tillräcklig grad statistikföringen av trafikolyckor i terrängen. 

Typiskt för de allvarligaste olyckorna med fyrhjuling är att

 • den omkomna är fordonets förare och man
 • hälften av de omkomna är mellan 45 och 65 år gamla
 • fyrhjulingen välter
 • avkörningar är den vanligaste typen av olycka
 • föraren inte använder skyddshjälm
 • fordonet är en terränghjuling
 • fordonet har körts under alkoholpåverkan.

De vanligaste olyckorna med dödlig utgång är omkullkörningar och avkörningar. Vid en avkörning börjar fordonet ofta först sladda varpå föraren förlorar kontrollen över fordonet. Vid körning i terrängen är omkullkörningar den allmännaste olyckstypen.

I fyrhjulingsolyckor med dödlig utgång har merparten av förarna varit alkoholpåverkade. Största delen av dem har haft en alkoholhalt på 1,2 promille eller mer i blodet.

Den allmännaste dödsorsaken i olyckor med dödlig utgång är skador riktade mot huvudet eller bröstkorgen. Vidpersonskadeolyckor skadas främst axlarna eller de övre extremiteterna, nacken, ryggraden, eller höftområdet.

Temakretsar: