Enligt vägtrafiklagen ska barn under 135 cm använda en behörig skyddsanordning. Det lönar sig att montera bilbarnstolen på baksätet – det är den säkraste platsen för barnet.

Trafikskyddet rekommenderar att ett barn använder bilbarnstol vid resor med bil tills barnet är 150 cm.

Vilket är det säkraste alternativet för en baby?

En baby ska resa i ett babyskydd som har monterats med ryggen mot färdriktningen. I bruksanvisningen för babyskyddet anges för ett hur stort och gammalt barn babyskyddet är avsett för. Begär gärna mer information av tillverkaren eller importören av babyskyddet.

Vilket är det säkraste alternativet för ett småbarn?

Ett litet barn reser så säkert som möjligt i en bilbarnstol monterad med ryggen mot färdriktningen så länge som möjligt, men åtminstone tills barnet har fyllt fyra år.

Ett litet barns huvud är tungt och nacken ömtålig och i bilbarnstolar med ryggen mot färdriktningen uppnås bästa möjliga stöd vid en kollision. Barnet tar inte skada av att benen böjs, och detta är inte heller en orsak till att vända bilbarnstolen för tidigt.

Trafikskyddet rekommenderar att man använder en plus-godkänd bilbarnstol som monteras med ryggen mot färdriktningen. När man köper en bilbarnstol som är godkänd för barn upp till 25 kg kan barnet resa med ryggen mot färdriktningen så länge som möjligt.

Bilbarnstolar eller babyskydd som fästs med ryggen i färdriktningen får inte fästas i framsäten som utrustats med krockkuddar. En krockkudde som fylls medför livsfara för barnet. Kontrollera alltid i bilens manual hur man där anger att barnet ska transporteras i framsätet.

Vilket är det säkraste alternativet för ett barn i lekåldern?

Efter bilbarnstolen reser barnet i en bältesstol där bilbältet kommer på rätt höjd med tanke på barnet och som även skyddar barnet på sidorna. Höftbältet dras åt så att det är lämpligt och kontrollera att det övre bältet går över axeln. Det övre bältet får inte trädas under armen eller bakom ryggen.

Vilket är det säkraste alternativet för ett barn i för- och grundskolan?

Trafikskyddet rekommenderar att ett barn använder bilbarnstol vid resor med bil tills barnet är 150 cm. En bältesstol är fortfarande det säkraste alternativet, eftersom den skyddar barnet också på sidorna.

En bälteskudde är också ett alternativ. När man använder en bälteskudde kommer höftbältet på rätt ställe. Tillsammans med en bälteskudde ska man använda huvudstöd och ett trepunktsbälte.

Krav på bilbarnstol

När du köper en bilbarnstol lönar det sig att se till att stolen passar den bil där den i regel kommer att användas. Gå igenom med försäljaren hur bilbarnstolen monteras rätt i din bil. Du kan även läsa på tillverkares webbplats om i vilka bilmodeller bilbarnstolen passar. Om möjligt lönar det sig även att prova bilbarnstolen tillsammans med barnet.

Kom ihåg att bilbarnstolen ska vara fäst i bilen även som tom. En lös bilbarnstol utgör en riskfaktor vid olyckor.

Alla säkerhetsanordningar för barn ska även enligt lagen vara E-godkända. E-godkänt betyder att stolen uppfyller vissa minimikrav fastställda av EU.

På marknaden finns även bilbarnstolar som har klarat ett plus-test (NTF) som skyddar barnet bättre. Plus-testet är ett frivilligt test för bilbarnstolar som är riktade till den svenska marknaden. Där mäts enligt striktaste krav den kraft som riktas mot barnets hals vid en frontalkrock. Därför rekommenderar Trafikskyddet bilbarnstolar som har klarat plus-testet.

En begagnad bilbarnstol

Om du avser att köpa en begagnad bilbarnstol ska du ta reda på dess historia. Om bilbarnstolen är hel kan den till exempel ett yngre syskon ”ärva” en välbehållen bilbarnstol av ett äldre syskon.

Bilbarnstolar åldras också. I genomsnitt borde bilbarnstolen och fästsystemet bytas efter sju år. Eftersom den maximala användningstiden för bilbarnstolar varierar kan försäljaren eller importören ge information om den egna bilbarnstolen. Bilbarnstolens tillverkningsår och -vecka hittas på stommen.

Om du köper en bilbarnstol via nätet måste du känna till vad du köper. Är bilbarnstolen till exempel godkänd inom EU och passar den säkert i din egen bil? Infästningssystemen, särskilt för de bilbarnstolar som säljs via internationella webbutiker, kan vara mycket olika och bilbarnstolarnas kvalitet kan variera mycket.

Om bilbarnstolen utsätts för en kollision

Man rekommenderar att bilbarnstolen tas ur bruk om den har utsatts för kraftig belastning, skadats på annat sätt eller om man upptäcker brister. Man rekommenderar till exempel att en bilbarnstol som utsatts för en kollision eller krock ska bytas till en ny. Man behöver nödvändigtvis inte byta bilbarnstolen efter en liten stöt på parkeringsplatsen. Vi en kraftigare kollision kan det dock uppstå skador i bilbarnstolens stomme och stoppning som inte är synliga för blotta ögat. I tillverkarens bruksanvisning hittar du instruktioner vad gäller en eventuell kollision. Kontrollera även ditt eget försäkringsbolags praxis vad gäller ersättning för en bilbarnstol.

Om en bilbarnstol inte kan monteras?

Barn under tre år får inte transporteras i person, paket- eller lastbilar där man inte kan montera en godkänd bilbarnstol. I bussar ska barnet använda det säkerhetsbälte eller den säkerhetsanordning som monterats för sätet.

I bilar får barn inte transporteras i famnen.

Temakretsar: