ISOFIX-fästteknik minskar felmontering och ger bästa möjliga skydd för barnet genom att bilbarnstolen monteras i en fästanordning i bilen.

  • Underlaget som hör till bilbarnstolen monteras i fästpunkterna i bilbarnstolens ryggstöd.
  • Underlagets stödfot justeras mot bilgolvet.
  • Det är lätt att montera bilbarnstolen i underlaget och med hjälp av mekanismen hålls den på plats.
  • Man lossar bilbarnstolen genom att trycka på en knapp och kan sedan lyfta bort stolen.

Montering av bilbarnstol

Bilbarnstolen monteras i sitt eget underlag och det är lätt att lossa och montera den på nytt. ISOFIX-fästanordning är godkänd för bilbarnstolar avsedda för barn som väger mellan 0-18 kg.

När man har använt ISOFIX-fästanordning, monteras 96 % av bilbarnstolarna rätt. Däremot har endast 30 % av bilbarnstolarna monterats på rätt sätt när man har använt bilens bälten.

Passar ISOFIX-fästanordning i min bil?

Information om ISOFIX-fästanordning passar i din bil framgår av bilens handbok. Läs även i handboken vad biltillverkaren säger om montering av en bilbarnstol. De fästpunkter som finns i bilen finns oftast i baksätet, mellan sätet och ryggstödet.
Från och med november 2014 ska ISOFIX finnas i alla nya person- och paketbilar.

När du väljer en bilbarnstol med ISOFIX, anger standarden om bilbarnstolen är godkänd i din bil eller inte. Din bil bör finnas med i bilbarnstolens lista över bilmodeller. Läs bilbarnstolens monterings- och bruksanvisning noga innan du tar den i bruk. Använd bilbarnstolen bara som det står i instruktionerna.

Temakretsar: