Målet är att förbättra trafiksäkerheten för små barn

Målet med I-Size är att förbättra säkerheten i bil för i synnerhet de mindre barnen. I-Size ökar sidokrockskyddet och minskar bilbarnstolarnas felmontering. I-Size baserar sig på flertalet undersökningar (Casimir, GIDAS, CEDRE, CASPER).

De största skillnaderna mellan det gamla reglementet (ECE R44/04) och det nya (I-Size ECE R129) är:

ECE R44/04

• Grupperar bilbarnstolarna enligt vikt.
• Montering bakåtvänt upp till 9 kilo.
• Godkänd att montera med både Isofix-fästanordning eller bilbälte.

ECE R129 (I-Size)

• Grupperar bilbarnstolarna enligt ålder och vikt.
• Montering bakåtvänt upp till 15 månaders ålder.
• Endast med Isofix-fästanordning.
• Alla I-Size-stolar passar i bilar som har I-Size utrustning. (Förändringen sker långsamt i takt med att bilparken förnyas.)
• Testad i sidokrockar.

Grupperingen enligt ålder och längd stöder bakåtvänt åkande

Enligt undersökningar förhindrar bakåtvänt åkande nack- och huvudskador för små barn vid en frontalkollision. Det s.k. gamla reglementet (ECE R44/04) grupperar barnbilstolar enligt vikt. Exempelvis indelas babyskydd enligt vikt 0-9 kg och 0-13 kg (grupp 0 ja 0+).

Enligt det nya reglementet görs grupperingen enligt barnets ålder och längd. Indelningen motsvarar bättre moderna krav och hjälper föräldrarna att välja en bilbarnstol som motsvarar barnets behov. I-Size förutsätter att bilbarnstolen monteras bakåtvänd upp till 15 månaders ålder. Efter det är det möjligt att antingen använda bilbarnstolen bakåtvänd eller framåtvänd.

Det nya reglementet omfattar också sidokrocktest och målsättningen är att ge bättre skydd för barnets huvud vid en kollision.

ISOFIX-fästanordning

I-Size –godkända bilbarnstolar kan monteras i bilen endast med ISOFIX system. ISOFIX-fästanordning minskar betydligt felanvändningen av bilbarnstolen, eftersom man inte använder bilbältena vid monteringen utan endast ISOFIX-fästanordning.

ISOFIX-fästanordning är obligatorisk i Europa i nya person- och paketbilar från och med november 2014. Läs mera om ISOFIX-fästanordning.

Inpassning i egen bil

Det lönar sig att kontrollera med bilbarnstolstillverkaren att en I-Size –bilbarnstol passar i den egna bilen. Också vid bilköp kan man fråga om I-Size anpassning av bilförsäljaren.

Utöver I-Size är det gamla reglementet ECE R44 fortsättningsvis i bruk. Målsättningen är att övergå till endast I-Size. Övergångsperioden har uppskattats räcka till slutet av 2018. Efter övergångsperioden ska alla nya bilbarnstolar vara godkända enligt I-Size, men gamla bilbarnstolar får användas så länge de är funktionsdugliga.

Temakretsar: