Insamlingen av data sker i samarbete mellan flera organisationer i trafiksäkerhetsbranschen: Trafikskyddet, Institutet för hälsa och välfärd, Inrikesministeriet och Väylä (Trafikledsverket). Trafikskyddet fungerar som ansvarsorganisation och upprätthållare av systemet och informerar regelbundet om resultaten. Uppgifterna samlas in regelbundna intervaller med samma metoder och på samma platser.

Observationerna gäller (inom parentes ansvarsorganisationerna)

  • användning av bilbälte, förare och framsätespassagerare (Trafikskyddet)
  • användning av bilbälte i baksätet (Trafikskyddet)
  • visande av riktningstecken (Trafikskyddet)
  • alkoholfall i trafikströmmen (Institutet för hälsa och välfärd, polisen)
  • användning av cykelhjälm (Trafikskyddet)
  • fotgängarnas laglydighet vid trafikljus (Trafikskyddet)
  • fotgängarnas användning av reflex  (Trafikskyddet)

 

Temakretsar: