Trafikskyddet publicerar varje månad uppgifter som Statistikcentralen samlar in om skadade och omkomna i vägtrafiken. Av dessa uppgifter sammanställs varje år olycksstudier om olika trafikant- och åldersgrupper. Trafikskyddet publicerar även varje månad uppgifter som Räddningsverket samlar in om antalet allvarligt skadade i vägtrafiken.

Tjänsten om statistik över vägtrafikolyckor är en webbaserad databastjänst där användaren med hjälp av gränssnittet PX-Web själv kan göra ett statistiskt urval utifrån sina behov. I tjänsten finns uppgifter om vägtrafikolyckor i Finland som kommit till polisens kännedom samt om döda och skadade efter grupp av väganvändare.

http://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/tieliikenneonnettomuudet_sv.html

För mera detaljerad statistik över döda och skadade i trafiken och statistiköversikt enligt bland annat trafikantgrupp se den finskspråkiga sidan.

Temakretsar: