Tryggt under arbetsresan

Trafiksäkerheten i arbetsfärderna och i trafik i arbetsärenden är viktigt ur arbetarskyddsperspektiv. Många arbetsuppgifter förutsätter att man rör sig i trafiken och den relativa andelen av arbetsfärder i arbetstiden har ökat under de senaste årtiondena.

Varje år inträffar cirka 20 000 olyckor under arbetsfärder. En del av dessa är allvarliga och tiotals olyckor orsakar att arbetstagaren omkommer.

Temakretsar: