Åldrandet påverkar oss alla även om takten ofta är individuell. Det lönar sig att satsa på säker rörlighet genom att i god tid beakta ändringarna som åldrandet medför. Med hjälp av checklistan kan du utreda hur väl du har förberett dig inför framtiden och hur du kan ta emot de föränderliga situationerna.

  Jag tar mig fram av egen kraft regelbundet. ​

Motion är bra på många sätt. Motionen förebygger både fallolyckor och sjukdomar. Våra muskler tackar oss då vi blir äldre för varje steg vi inte låter bli att ta.

 

Jag fokuserar på att korsa vägen säkert. Vid skyddsvägen lämnar jag ett säkert avstånd till bilarna.

Genom att planera gångrutten kan jag påverka antalet ställen, där vägen behöver korsas. Det är bra att välja en skyddsväg där bilisterna har en lägre hastighetsbegränsning.

 

Jag använder bra skor, sådana som sitter bra och som har en sula med bra grepp.

Skor som sitter ordentligt och har en bra sula håller oss upprätta.

 

Jag använder gångstavar eller rullator om jag behöver mer stöd.

Gångstavar och en rullator ger oss mer stöd för att hålla oss uppe. På många orter finns det frivilliga promenadkompisar som hjälper till med att röra sig ute.

 

Jag har skor med grepp eller halkskydd för halt väglag.

Det är bra att röra sig utomhus även under vintern. Det finns dubbade och odubbade skor samt halkskydd för olika behov. Varningar för halt väglag i väderleksrapporten är en bra hjälp och låter dig undvika det allra halaste vädret.

 

Jag använder reflex då det är mörkt och i skymningen.

Med hjälp av reflexen ser bilisten dig bättre även på upplysta vägar. Genom att skaffa en CE-märkt och typkontrollerad reflex garanterar du att synligheten är i skick. Även en reflexväst är bra. Du kan också fästa reflexer vid dina promenadstavar eller rullator.

 

Jag följer trafikreglerna.

Att föregå med gott exempel för de yngre uppfostrar dem som bäst till ansvarsfulla trafikanter.

Mer information om gående under vintertid på adressen www.trafikskyddet.fi/halkskydd och om bra reflexer på adressen www.trafikskyddet.fi/reflexen.

Temakretsar: