Allmänt taget är äldre bilförare ansvarsfulla och en mycket mångformad grupp. En kör mycket här och där, någon annan endast i bekanta trakter och en tredje just inte alls. Åldrandet påverkar oss alla även om takten ofta är individuell. Det lönar sig att satsa på säker rörlighet genom att i god tid beakta ändringarna som åldrandet medför. Med hjälp av checklistan kan du utreda hur väl du har förberett dig inför framtiden och hur du kan ta emot de föränderliga situationerna.

 

Jag lyssnar till hur jag mår och jag funderar över mitt körskick innan jag kör bil. Jag kör inte eller håller paus om jag känner mig dålig.

  En del sjukdomar, läkemedel, trötthet och alkohol får körskicket att variera från dag till dag. Många kör fast de är för trötta. En tupplur där hemma är ingen dålig idé då man är trött.

   

  Jag undviker körsituationer som känns krångliga och svåra körförhållanden.

  Jag utnyttjar min möjlighet att köra då det är ljust, gott väglag och utanför rusningstider. Jag utnyttjar bekanta rutter och växlar om till passagerare på främmande ort om körandet känns svårt.

   

  Jag upprätthåller min kondition och tar mig fram av egen kraft regelbundet.

  Jag föredrar vardagsmotion alltid då det är möjligt. Till exempel en promenad till närbutiken eller parkering av bilen något längre från besöksmålet ger många steg under dagens lopp. Motion är bra på många sätt. Motionen förebygger och behandlar även sjukdomar som inverkar på körsäkerheten. Musklerna tackar för varje steg vi inte låter bli att ta.

   

  Jag beaktar åldrandets konsekvenser även i valet av bil.

  Om jag byter bil väljer jag en sådan som jag lätt kan sätta mig i och stiga ur. Automatväxel minskar på den mentala belastningen i trafiksituationer som kräver fokus.

   

  Ibland använder jag alternativa metoder att ta mig fram i stället för att ta bilen. Jag känner till vilka dessa är där jag bor.

  Kollektivtrafiken är ett ekologiskt val. Taxi åker fram till dörren och servicelinjen går nära hemmet. Även om den egna bilen fortsättningsvis är mitt viktigaste färdmedel prövar jag nu som då även på kollektivtrafiken. Mina rutiner i användningen av färdmedel underlättar vardagen ifall jag någon gång tvingas slopa bilkörandet till exempel på grund av min hälsa.

   

  Jag lyssnar på mina närståendes observationer om mitt körande.

  Man märker inte alltid själv ändringarna i körandet. Till exempel anpassar vi oss vid långsamt framskridande ögonsjukdomar innan vi märker av dem. Observationer som våra närstående gör kan indikera att det finns något som borde undersökas.

  Om du har en kronisk sjukdom som påverkar körandet

   

  Jag vet hur min sjukdom och mina mediciner påverkar körandet.

  Som bäst upprätthåller en god behandling av sjukdomen körhälsan och gör det möjligt att bevara körförmågan. Jag lyssnar och frågar läkaren om råd för hur sjukdomen ska behandlas och om medicineringen. Jag följer läkarens och läkemedelsförpackningens råd om körandet. I början av en ny läkemedelsbehandling är det bra att lyssna till det egna måendet innan man sätter sig bakom ratten. Jag frågar vid behov läkaren eller apoteket om råd. 

  Par där båda har körkort

   

  Jag upprätthåller min körförmåga genom att regelbundet köra bil.

  Då båda upprätthåller sin körförmåga är det lätt att turas om under längre sträckor och sköta vardagens sysslor om någondera tvingas ta paus från körandet eller helt avstå från att köra.  

  Självkännedomen och självregleringen är centrala redskap för säker bilkörning som äldre. Utvärdera mer omfattande hur åldrandet påverkar din bilkörning: www.trafikskyddet.fi/förarenssjälvvärdering.

   

  Temakretsar: