Självvärdering är också viktigt med tanke på säker bilkörning. Även användning av hjälpmedel och inköp av en lämplig bil kan förlänga tiden då den äldre personen kan köra säkert.

Självvärdering med hjälp av test och en handbok

Med Trafikskyddets två test får du samtidigt skräddarsydd feedback om din körning utgående från dina frågor. Gör testen här.

Med hjälp av verktyget Seniorförarens självvärdering kan du göra en omfattande bedömning om din körförmåga och -hälsa. Testet innehåller två avsnitt. Det första avsnittet innehåller 15 olika frågor som handlar om körsituationer och din egen hälsa. I det andra avsnittet kartlägger man med hjälp av 12 frågor om det finns skäl att söka sig till närmare undersökningar.

Du kan använda verktyget på nätet eller som en handbok i pappersformat. I nätversionen får du utgående från dina svar en sammanfattning av dina starka sidor och skräddarsydda anvisningar för säker bilkörning. Du kan skriva ut anvisningarna eller skicka dem till din e-post. Du kan även läsa om övriga förares tips på hur de klarar olika trafiksituationer och dela med dig av dina egna tips. Den tryckta handboken innehåller samma frågor. Dessutom innehåller den anvisningar för säker körning och seniorförares egna tips. Handboken kan skrivas ut och beställas under avsnittet Material.

Att upprätthålla sin körskicklighet främjar körhastigheten

Där kollektivtrafik inte finns, måste man ty sig till egen bil för långa resor. Bil behövs när man ska uträtta ärenden, köra till stugan och träffa vänner. Det är lönsamt särskilt för äldre personer som bor på landsbygden och långt borta från tjänster att upprätthålla sin körskicklighet. Även par med körkort gör klokt i att se till att bägge parterna upprätthåller sin körskicklighet.

Man kan även uppdatera sina kunskaper och färdigheter under handledning av andra. Trafikskyddet ordnar olika evenemang för seniorförare bland annat på pensionärsorganisationers begäran. Målet är att öka självkännedomen, hjälpa att förstå den inverkan på körförmåga och körning som åldrandet medför samt att ge information om typiska farliga situationer för seniorbilister och hur sådana kan undvikas. Läs mer i broschyrer om temamöten och konditionskurser för seniorbilister. Även bilskolor erbjuder körlektioner för att uppdatera sin körskicklighet efter en längre paus.

God körhälsa är en förutsättning för bilkörning

En äldre förares körhälsa bedöms senast när körkortet ska förnyas, oftast vid 70-årsåldern. Många långtidssjukdomar utgör i sig inte ett hinder för körning, åtminstone inte i sjukdomens första skede. God vård och medicinering ökar körsäkerheten och eventuellt även antalet år då man kan köra, då sjukdomsförloppet hålls i schack. I något skede kan emellertid förutsättningarna för trygg bilkörning bli sämre antingen för en viss tid eller permanent.

Det finns skäl att undersöka körförmågan noggrannare när

  • en närstående är klart bekymrad över säkerheten
  • polisen har stannat personen i trafiken på grund av problem i körningen
  • flera tillbudssituationer har uppstått i trafiken och vid parkering
  • det finns tydliga svårigheter i att komma ihåg vardagssysslor
  • observationen och koncentrationsförmågan varierar kraftigt
  • styvhet, långsamhet eller tvångsrörelser hindrar hanteringen av manöveranordningarna.

Körkomfort och val av trygg bil

Även personer med nedsatt rörlighet kan köra bil precis som andra, om bilen är försedd med nödvändiga hjälpmedel och hälsan i övrigt är tillräcklig för säker körning. Om muskuloskeletala sjukdomar eller svag muskelkraft i händer och fötter gör det svårare att gå in i bilen eller att hantera den, kan föraren dra nytta av hjälpmedel. Även en bil som passar de egna behoven och där det till exempel är enkelt att transportera en rullator eller rullstol, underlättar bilkörningen. Körkomforten kan även påverka till exempel upprätthållandet av vakenhet och uppmärksamhet, vilket bidrar till säker körning.

På sidan Senior vid ratten finns det mycket information om hjälpmedel för körning samt tips och blanketter för val av en säker och bekväm bil.  Företag som säljer och installerar hjälpmedel kartlägger hjälpmedelslösningar enligt kundens behov, funktionsförmåga och bil. Ofta omfattas tjänsten förutom kartläggning av behov och installation även rådgivning, instruktioner om användning och underhållsservice. Hjälpmedel lånas ut, säljs och installeras bland annat av Respecta.

Läs även om experttips för val av en bil som är säker och bekväm att köra på sidan Senior vid ratten - Tips för val av bil.

Temakretsar: