Till fots

 • Lär barnet skillnaden mellan den egna gården, gångväg och körbana.
 • Var nära barnet när ni går tillsammans. Håll i handen särskilt när ni korsar vägen.
 • Välj den säkraste rutten – det är inte nödvändigtvis den kortaste.
 • Berätta var fotgängare ska gå. Gå själv mellan barnet och bilvägen.
 • Lär barnet att identifiera situationer där ni går över vägen, även vid cykelvägar. Välj en säker plats att korsa vägen och använd helst skyddsvägar.
 • Lär barnet betydelsen av grönt och rött trafikljus. Om barnet inte kan se en bil som rör sig på vägen på grund av något som hindrar sikten, ser inte bilisten heller barnet.
 • Lär barnet att akta sig för backande bilar på gårdsplanen hemma eller vid affären.
 • Lär er tillsammans att identifiera från vilken riktning billjuden kommer.
 • Repetera enkla trafikregler med barnet. Små barn uppfattar inte komplicerade symboler, trafikmärken eller förkörsrätter.
 • Diskutera trafik aktivt med barnet. Repetera, kontrollera och fråga varje gång som ni korsar vägen: ”Vad ska man göra innan man går över vägen?”

På cykel

 • Reservera tillräckligt med tid för att öva tillsammans med barnet.
 • Håll dig nära barnet när ni cyklar.
 • Ge barnet handledning i regler som gäller cykling och berätta om cykelns plats i trafiken.
 • Skaffa en cykel och cykelhjälm av rätt storlek för barnet. Köp aldrig en begagnad hjälm.
 • Kontrollera cykelns bromsar, lyktor och reflexer. Det är bra att använda fasta reflexer på barnkläder.

I kollektivtrafik

 • Vänj barnet med kollektivtrafik från en ung ålder. Res först tillsammans.
 • Lär barnet hur man ska bete sig på hållplatsen och hur man tar sig in i fordonet.
 • Lär barnet hur man ska bete sig i fordonet och hur man stiger av. I fordonet ska man sitta på sin plats tills det stannar.
 • Att korsa vägen efter att man stigit av ett kollektivtrafikmedel är ofta en farlig situation. Påminn barnet om att man inte får gå över vägen framför eller bakom bussen förrän bussen har lämnat hållplatsen och sikten är bra igen.

I bil

 • Barn ska åka i en säkerhetsanordning som lämpar sig för barnets storlek. Barn behöver en bilbarnstol åtminstone tills de är över 135 cm långa.
 • Trafikskyddet rekommenderar att ett barn använder bilbarnstol vid resor med bil tills barnet är 150 cm.
 • Det är säkrast att barn åker med ryggen i färdriktningen tills de är minst fyra år gamla. Bilbarnstolar som fästs med ryggen i färdriktningen får inte fästas på platser med krockkuddar.
 • Den säkraste platsen för barn är i baksätet.
 • Föregå själv med exempel. Man lär sig ett lugnt beteende som tar hänsyn till andra i trafiken redan från barnsben.
 • Föraren måste fokusera på att köra. Om barnet behöver något eller om du måste fästa din uppmärksamhet vid barnet, stanna bilen först.
 • Föraren ansvarar för att barn använder säkerhetsbälten. Bilbarnstolens bälten kan behöva justeras när klädseln ändras. När du alltid före start frågar om bältena är fastspända, blir fastspännandet av bilbälten en naturlig del av starten.
 • Säkerställ att barnet inte rusar ut ur bilen, utan öppnar dörren och går ut försiktigt.

Barn som börjar skolan

 • Träna på skolrutten redan i god tid med barnet.
 • Att föra barnen till skolan med bil ökar trafiken i skolornas näromgivning och ökar trafiksäkerhetsriskerna. Ett barn som sitter i bil lär sig inte heller trafikkunskaper på samma sätt som de som själva rör sig i trafiken. I stället för bilskjuts kan du prova på skolbussen.
 • Kom ihåg att under skolåret ställa frågor om hur skolfärden har gått.
 • Repetera användningen av säkerhetsutrustning tillsammans med barnet.

Barn som börjar i högstadiet

 • Gå igenom skolrutten som eventuellt har ändrats och kom överens om det säkraste färdsättet.
 • Uppmuntra barnet att göra egna, säkra val i trafiken. Var ett bra föredöme och diskutera vad som är bra trafikbeteende.
 • Kom överens om till exempel följande frågor på ett tydligt sätt: 1) Om du dricker, kör du inte. 2) Du åker aldrig med en berusad förare eller en trimmad moped. 3) När du cyklar använder du alltid en cykelhjälm som är ordentligt fastspänd. 4) Du använder alltid säkerhetsbälte.
 • Om en ung person får mopedskjuts, ska du se till att han eller hon har en hjälm av lämplig storlek. Hjälmen ska vara ordentligt fastspänd.

Om du för ditt barn med bil till daghem, dagvård eller skola:

 • Följ daghemmets eller skolans regler för att köra och parkera på området.
 • Undvik att backa vid daghemmet eller skolan. Det kan även vara helt förbjudet att backa.
 • För barnet ända fram till daghemmet och hämta barnet på daghemmets gårdsplan. Håll alltid daghemmets portar stängda och använd säkerhetslås.

Vid vissa busshållplatser och skolgårdar finns s.k. väntelinjer dit eleverna ställer sig i kö och väntar bakom linjen. Först när bilen stannat går de fram till fordonet.