Det lönar sig att diskutera säkerhet i trafiken och uppmuntra till exempel till att använda cykelhjälm, säkerhetsbälte och halkskydd eller dubbskor. Du kan även själv bedöma trafikmiljöns säkerhet ur den äldres perspektiv och fråga hur han eller hon själv upplever att röra sig i trafiken. Bedöm omgivningen med hjälp av frågorna nedan och föreslå vid behov bättringar åt kommunens tekniska nämnd.

 • Är vägkorsningarna i närmiljön säkra?
 • Väjer bilisterna för fotgängare?
 • Håller bilisterna måttlig hastighet?
 • Är trafiklederna i bra skick? Är de sandade och plogade?
 • Är ledernas ytor jämna?
 • Finns det tillräckligt med bänkar att vila på längs lederna?
 • Du kan även fundera över rörelsemöjligheterna för äldre personer. Hur väl kan han eller hon ta sig till affären, uträtta andra ärenden eller ta sig till sina hobbyer?
 • Vilka gångförbindelser finns till de närliggande tjänsterna?
 • Hur är bussförbindelserna?
 • Hur lång väg är det till busshållplatsen? Orkar personen gå denna sträcka?
 • Finns det servicetrafik i kommunen?

Det lönar sig också att diskutera tillsammans med den äldre personen vad man kan göra så länge som problemen i trafikmiljön kvarstår.

Hur kan man stödja säker bilkörning bland seniorer?

En frisk person som har bra kondition och som är van vid att köra utgör inte en särskild risk i trafiken. Ändringar som sker på grund av ålder sker individuellt och åldern bestämmer inte att man måste avstå från att köra bil. Personbil kan göra det möjligt att röra sig själv även då när det annars är svårt på grund av sjukdomar och svårigheter att röra sig. Livssituationen blir ofta svårare om den egna hälsan inte tillåter bilkörning och om maken eller makan inte heller kör bil. Det är viktigt att uppmuntra till att upprätthålla körskickligheten så länge som körhälsan tillåter det.

Om personen har sjukdomar som i något skede påverkar körförmågan, gör man klokt i att redan i god tid ta upp att personen måste avstå från körkortet. Vilka olika möjligheter har äldre personer att ta sig till olika ställen när hälsan inte längre tillåter bilkörning. Anhöriga kan ta upp körhälsan och diskutera tillsammans med den äldre personen hur transporter ordnas efter att personen avstår från sitt körkort. Hälsovårdspersonal kan ta upp att den äldre personen borde avstå från bilkörning redan när man vet att det för eller senare kommer att bli aktuellt. Att föra det på tal i tidigt skede ger möjligheten att anpassa sig till tanken och börja utreda alternativa sätt att röra sig. 

Det är möjligt att behandla säkerhet vid körning tillsammans till exempel med hjälp av självvärderingstest för äldre.

Trafikskyddet ordnar konditionskurser för seniorbilister och man kan även fråga om bilskolorna erbjuder körlektioner för att uppdatera sina färdigheter.

Temakretsar: