Samåkning - fast utan bil

Skjutsande av barn till skolan med bil medför rusningstrafik i närheten av skolorna och ökar olycksriskerna. De barn som skjutsas med bil lär sig inte trafik på samma sätt som barn som själva tar sig till skolan. Ett av fostringsmålen borde vara att barnen lär sig att röra sig tryggt i trafiken.

Med en gående skolbuss, som utvecklades i Australien för tjugo år sedan, lär sig barnet grunderna i att röra sig säkert i trafiken efterhand på ett tryggt och naturligt sätt. Med en gående skolbuss går barnen tillsammans till skolan med en eller flera vuxna, enligt på förhand avtalade rutter, tidtabeller och hållplatser. I sin enklaste form kan det vara två familjer som turas om att följa barnen till skolan. En gående skolbuss kan skapa ny gemenskap i grannskapet.

Nytta för alla

Barn

 • Lär sig röra sig tryggt och miljövänligt i trafiken med stöd av en vuxen.
 • Får vardagsmotion och kommer pigga till skolan.
 • Lär känna och har roligt med andra barn i grannskapet.

Vuxna

 • Lär sig granska skolvägen utgående från vad som är tryggt för barnen.
 • Tar ansvar för barnens säkerhet och fostran.
 • Ser, vad barnen klarar av och var de behöver stöd.
 • Träffar andra vuxna och barn.
 • Vet att barnen går skolvägen i sällskap med en vuxen.
 • Behöver inte alltid själv föra barnet till skolan.
 • Får motion.

Skolan

 • Trafiken i närheten av skolan minskar och säkerheten förbättras.
 • Samarbetet med hemmen ökar.
 • Eleverna kommer pigga och i tid till lektionerna.

Hur startar man en gående skolbuss

 • Samla några intresserade föräldrar.
 • Kom överens om rutten.
 • Pröva att gå rutten.
 • Gör upp en tidtabell, bussen behöver inte gå varje dag.
 • Gör upp gemensamma regler som är så säkra som möjligt och i enlighet med trafikreglerna.
 • Beakta att skolbussen inte får bli för stor, fyra barn per vuxen är lämpligt när det gäller barn i årskurs ett.
 • Kom ihåg, att föraren föregår med gott exempel. Föraren berättar vad man bör vara uppmärksam på i trafiken. Målet är att barnen ska bli självständiga trafikanter och att den vuxna så småningom inte ska behövas.

Spelregler för gående skolbuss

Gå igenom bussens grundregler med varje barn:

 • Den vuxna är skolbussens förare.
 • Var och en följer med trafiken.
 • Man går lugnt i grupp.
 • Man stannar innan man går över vägen.
 • Man går över vägen tillsammans först när man kan göra det tryggt.
 • Man använder reflex och reflexvästar i mörker och skymning.
 • Man går lugnt och låter bli att knuffas.

Med en cyklande skolbuss ska man särskilt beakta:

 • Trafikmiljön och barnens färdigheter avgör när barnet kan börja cykla.
 • Alla ska använda cykelhjälm.
 • Avståndet mellan cyklisterna bör vara tillräckligt stort.
 • Om cyklisterna är många, behövs flera vuxna.