Styrke- och balansträning främjar självständiga trafikeringsmöjligheter även vid högre ålder. Om man har bra kondition faller man inte lika lätt, och om man faller eller halkar får man oftast inte lika allvarliga skador som de som har sämre kondition. Därför gör man klokt i att promenera eller cykla när det är möjligt.

Kollektivtrafik är ett bra alternativ, när det finns lämpliga förbindelser och avståndet till hållplatsen inte är orimligt långt. Låggolvsbussar underlättar färden för äldre personer. På många orter finns även servicelinjer som är flexiblare än traditionell kollektivtrafik, där en assistent sköter om passagerarnas säkerhet och komfort. Även lösningar i trafikmiljön påverkar hur lockande och tryggt det är att röra sig självständigt.

Tryggare trafikmiljö genom kartläggning av farliga platser

Säkerhetskänslan hos personen som rör sig i trafiken är en bra indikator för huruvida miljön är väl planerad och fungerande. I en bra miljö vågar man röra sig och i bästa fall är det trevligt att röra sig i den. Genom att kartlägga farliga platser blir man medveten om vilka områden som kräver åtgärder för att förbättra säkerheten i omgivningen. Läs mer om kartläggningar av farliga platser i trafiken.

Tips för trygga resor till fots och med cykel

Trots miljön och förhållanden kan man även själv påverka hur säkert man kan röra sig i en trafikmiljö.

 • Beakta väder och väglag.
 • Reservera tillräckligt med tid så att du inte får bråttom.
 • Kör inte om du inte mår bra. Ta vilopauser, om du börjar må sämre.
 • Välj den säkraste rutten.

När du går:

 • Gå på vägkanten.
 • Iaktta omgivningen när du ska korsa en väg.
 • Kom ihåg att använda reflex när det är mörkt.
 • Använd halkskydd eller dubbskor när det är halt.
 • Använd vid behov gångstavar eller en promenadkäpp med pigg för att stödja balansen.

När du cyklar:

 • Skydda ditt huvud med cykelhjälm. Läs hur du fäster hjälmen rätt.
 • Sakta ner och var särskilt uppmärksam i korsningar.
 • Visa dina egna avsikter när du ska svänga.
 • Se till att du syns med hjälp av reflex och lykta.

Dessutom ordnar Trafikskyddet kortare temaevenemang om olika teman. Du får mer information om utbildningar och evenemang via Trafikskyddets distriktsbyråer runt om i Finland.

Temakretsar: