Särskilt svåra är korsningssituationer samt att gå över en gata. Om man ännu lägger till den extra belastning som sms och spel medför, så blir observationsförmågan lidande. Telefonsamtal, spel och sms avleder barnets uppmärksamhet från trafiken till och med ännu mer än hos vuxna.

Instruera barnet i trafiken: stanna när du talar i telefon.

Mobiltelefonen är en del av mångas vardag och fungerar även som ett kommunikationsmedel mellan barn och föräldrar. I trafiken kan mobiltelefonen ofta ta all uppmärksamhet. Ett litet barn förstår inte automatiskt utan en förälders hjälp att situationen inte är lämplig för att svara i telefon eller att skriva sms till en kompis, om man håller på att korsa en väg.

Prata med barnet om användning av mobiltelefon och kom överens om hur man ska bete sig i trafiken. När barnet har färdiga handlingsinstruktioner, säkerställer man att barnet inte fokuserar på sin mobiltelefon i stället för trafiken.

”En vuxen uppfattar bättre än ett barn vilka risker som hör samman med att använda mobiltelefonen i trafiken. Ett litet barn förstår inte automatiskt utan en förälders hjälp att situationen inte är lämplig för att svara i telefon eller att skriva sms till en kompis, om man håller på att korsa en väg”, konstaterar planerare Petri Jääskeläinen från Trafikskyddet.

”Klara och tydliga anvisningar, tillvägagångssätt och exempel från såväl föräldrar som lärare ger barn bästa möjliga vägkost, även för skolvägen.”

Barnet lär sig att röra sig på ett säkert sätt i trafiken genom att öva och följa hur vuxna gör. Barnets trafikbeteende påverkas mycket av de exempel som föräldrarna och andra närstående vuxna visar.

Tips för föräldrarna

  • Diskutera med barnet om användning av mobiltelefon i trafiken.
  • Kom överens om att när man korsar vägen och i korsningar är det inte tryggt att fokusera på sms, spel eller andra sätt att använda mobiltelefonen.
  • Om man måste svara i telefon mitt i trafiken, ska man stanna när man talar i telefon.
  • Kom ihåg att du är ett föredöme och det har enorm betydelse – ditt barn lär sig genom att härma dig. Var själv ett föredöme för ditt barn genom ditt beteende och undvik att tala i mobiltelefon till exempel samtidigt som du promenerar till affären med ditt barn.

Med ouppmärksamhet avses att man fäster uppmärksamheten vid något annat än att till exempel köra bil eller cykla. På samma sätt kan fotgängarens uppmärksamhet vara fäst på mobiltelefonens skärm. I de här situationerna är blicken inte riktad mot trafiken och handen är borta från bilens ratt eller cykelns styre. Det vill säga, föraren koncentrerar sig inte på den omgivande trafiken.