Nyheten
Bilkörning

Däckratsiorna genomförs i informativ anda, men polisen kan ingripa i de grövsta försummelserna med anmärkning eller böter. Bildäckförbundets experter undersöker däckens skick och delar ut mönsterdjupsmätare gratis. På ett antal orter kontrolleras, vid sidan av mönsterdjupen, också däcktrycken och däcktyperna.

Bildäcksförbundet, Trafikskyddet och polisen har redan sedan hösten 1997 samverkat för bättre däcksäkerhet. Under årens lopp har mönsterdjupen mätts totalt på närmare 200 000 person- och paketbilar. Sommardäckens höstskick har under uppföljningsperioden förbättrats betydligt, men avsevärda brister i bilisternas däckkännedom förekommer fortfarande.

Säkerhetsrekommendationen är minst 4 mm

I blött före försämras sommardäckens prestanda väsentligt i takt med förslitning. För sommardäck föreskriver lagen ett minimimönsterdjup på 1,6 mm, men säkerhetsrekommendationen är minst 4 mm i blötföre. Ifall mönsterdjupet är under rekommendationen, är det skäl att överväga byte av däck eller att iakttaga särskilt stor försiktighet i blötföre.

Kampanjchef Hannu Lintala från Bildäcksförbundet förmodar, att mången bilist omedvetet kör sina däck i dåligt skick.

”Av resultaten från förra höstens informationskampanj framgår att av de bilister, som körde med undermåliga däck, var bara en fjärdedel medveten om det verkliga skicket på sina däck. Däckens slitage bör kontrolleras även under pågående körperiod. Mönsterdjupet är lätt att konstatera med tillhjälp av en 2-euros slant vars yttre kant är 4 mm”.

Känn dina däck och förhållandena

Forskningschef Juha Valtonen från Trafikskyddet uppmanar bilisterna att fästa uppmärksamhet på däcken och körförhållandena.

”Däckens prestanda kan överraskande sjunka särskilt på vägar där det bildats djupa hjulspår som fyllts med vatten och även på nylagd asfalt. Det är skäl att vara förutseende och granska däckens skick vid gott före och kolla gasfotens ställning ifall det blir regn”.

Polisinspektör Heikki Ihalainen från Polisstyrelsen betonar förarens ansvar för bilens och däckens skick.

”Polisen deltar i däckkontrollerna som arrangeras denna vecka. Därtill fäster vi om hösten uppmärksamhet på däckens skick även i den övriga trafikövervakningen. Ansvaret för däcken är alltid hos föraren och bilens ägare eller innehavare.”

Tilläggsuppgifter:

Kampanjchef Hannu Lintala, Bildäcksförbundet, tel. 020 790 0883
Forskningschef Juha Valtonen, Trafikskyddet, tel. 020 728 2310
Polisinspektör Heikki Ihalainen, Polisstyrelsen, tel. 0295 481 756

Tagit: 
Däckratsia-kampanj, däck