Nyheten
Bilkörning

I höst kommer Bildäcksförbundet, Trafikskyddet och polisen att föra kampanjen för bättre däcksäkerhet denna gång med tonvikt på information. Informativa däckratsior arrangeras under innevarande vecka i Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Björneborg och Rovaniemi. Därtill fäster polisen uppmärksamhet på däckens skick i samband med den normala trafikövervakningen.

Var tionde bilist körde med dåliga däck

Senaste höst arrangerades däckratsiorna i stor omfattning efter ett mellanår. Under kampanjveckan kontrollerades sammanlagt 5 948 person- och paketbilars däck på 34 olika orter. Uppmärksamhet fästes huvudsakligen igen på däckens mönsterdjup. En bil vars mest slitna däck har ett mönsterdjup på 0–2 mm klassificeras som bil med dåliga däck.

Av bilisterna körde 10,3 procent med dåliga däck, vilket är färre än någonsin tidigare under hela uppföljningsperioden. Andelen bilar med dåliga däck var knappt 0,2 procent mindre än den tidigare rekordsiffran. Med olagliga däck, dvs. däck med mönsterdjup under 1,6 mm, körde 2,4 procent av bilisterna. (Bilaga 1).

Andelen bilar försedda med dåliga däck varierade på fastlandet i Finland landskapsvis mellan 6,5 och 19,8 procent. De regionala skillnaderna i sommardäckens höstskick har, med ett par undantag, tydligt minskat under uppföljningen. Undersökningsmaterialet har inte vägts att motsvara bilparkens regionala fördelning. (Bilaga 2).

Däcken körs omedvetet i dåligt skick

Kampanjchef Risto Keskiruokanen från Bildäcksförbundet förmodar att mången bilist omedvetet kör sina däck i dåligt skick. ”Av de bilister som senaste höst körde med undermåliga däck var bara var fjärde medveten om skicket på sina däck. Däckens slitage bör kontrolleras även under pågående körperiod. Mönsterdjupet är lätt att konstatera med hjälp av en 2-euros slant, vars yttre kant är fyra millimeter”.

Forskningschef Juha Valtonen på Trafikskyddet uppmanar bilisterna att fästa uppmärksamhet vid såväl däcken som förhållandena. ”Enligt gjorda undersökningar inverkar regnväder inte särskilt mycket på iakttagandet av tryggt säkerhetsavstånd. Väderleken och föret har endast liten inverkan på genomsnittshastigheterna och även då är det främst fråga om en sänkning av farten på grund av skymd sikt. Bilisternas beteende ändras inte tillräckligt i dåligt väglag”.

Polisinspektör Heikki Ihalainen från Polisstyrelsen betonar förarens ansvar för bilens och däckens skick.  ”Polisen deltar i mån av möjlighet i de däckkontroller som arrangeras denna vecka. Därtill fäster vi uppmärksamhet på däckens skick i samband med den normala trafikövervakningen. Polisen ingriper i de grövsta försummelserna med anmärkning eller böter.”

Tilläggsuppgifter:

  • Kampanjchef Risto Keskiruokanen, Bildäcksförbundet, tel. 0400 698 216
  • Forskningschef Juha Valtonen, Trafikskyddet, tel. 020 728 2310
  • Polisinspektör Heikki Ihalainen, Polisstyrelsen, tel. 0295 481 756