Trafiktips
Lätt trafik

Till Helsingfors gatubild har det kommit elsparkcyklar för gemensam användning och uthyrning. Deras grundidé är att fungera lite på samma sätt som stadscyklar. Man ska ändå inte ge sig ut i trafiken med dem förrän man har blivit bekant med fordonets funktion – liksom inte heller med andra fordon.

”Det är fint att det finns ännu mera behändiga möjligheter till att komma från ett ställe till ett annat. Det lönar sig ändå att först sätta sig in i fordonet på en trygg plats där man inte stör annan trafik. Detta för att man säkert till exempel ska kunna stanna elsparkcykeln vid behov”, påminner Trafikskyddets forskningschef Juha Valtonen.

Elsparkcyklar som har kommit till Helsingfors räknas i Finland till lätta elfordon vars maximala hastighet får vara högst 25 km/h. Tjänsteleverantören har ändå satt 20 km/h för elsparkcyklarnas maximala hastighet.

”Elsparkcyklar följer trafikregler för cyklister så man får alltså inte köra på trottoarer med dem. Det lönar sig att skydda huvudet med en hjälm, såsom också det uthyrande företag råder”, säger Valtonen.

Anpassa hastigheten så att den passar för situationen och ta hänsyn till andra vägtrafikanter

Elfordon rör sig ganska ljudlöst och deras hastighet kan kännas överraskande ur andra vägtrafikanternas synvinkel. I till exempel omkörningssituationer måste man vara uppmärksam när det gäller elsparkcyklar.

”Situationens hastighet och beaktande av andra vägtrafikanter är viktiga saker, på samma sätt som med andra trafikmedel. Särskilt i korsningar lönar det sig att säkerställa att man själv har blivit uppmärksammad”, säger Valtonen.

Försöket som möjligen utbreder sig till också andra finska städer i framtiden skiljer sig från stadscykelsystem på så sätt att elsparkcyklar inte har några fasta stationer utan de kan lämnas på en lämplig offentlig plats.

”Det lönar sig alltså inte att lämna fordonet var som helst. Också här måste man ta hänsyn till andra vägtrafikanter och andra möjliga faktorer så att en parkerad elsparkcykel inte hindrar andra vägtrafikanter”, uppmanar Valtonen.

Olika elfordon kan delas in i tre huvudklasser:

 • Hjälpmedel för fotgängare eller ersättande fordon som till exempel balansskotrar
  (effekt max. 1kW, konstruktiv maximal hastighet 15 km/h)
  • Trafikregler för fotgängare när man går i promenadtakt
 • Lätta elfordon (effekt max. 1kW, konstruktiv maximal hastighet 25 km/h)
  • Trafikregler för cyklister, framljuset ska användas i mörker och ljudsignalanordning ska finnas
 • Elassisterade eller motoriserade cyklar
  (effekt max. 250W/1kW, konstruktiv maximal hastighet 25 km/h)
  • Cykelns tekniska krav och trafikregler, i en motoriserad cykel (klass L1e-A) trafikförsäkring

Kom ihåg åtminstone dessa saker om elfordon:

 • Vet vad du gör – ta reda på de regler, begränsningar och rättigheter som gäller ditt fordon.
 • Öva på användningen av fordonet och sätt dig in i det noggrant innan du ger dig ut i trafiken.
 • Kom ihåg rätt hastighet för situationen och ta hänsyn till andra vägtrafikanter när du åker.