Trafiktips
Gående
Lätt trafik

I praktiken finns det två typer av gemensamma banor för fotgängare och cyklister. Cykel- och gångbanan kan löpa parallellt, där man för fotgängarna och cyklisterna har reserverat egna sidor av banan som har utmärkts med trafikmärken. Oftast är filerna ytterligare separerade från varandra med hjälp av streck eller olika vägmaterial.

På de gemensamma banorna är filerna inte separerade, utan fotgängarna kan gå på antingen den högra eller vänstra sidan. Cyklisten ska cykla på den högra sidan sett ur färdriktning.

"I synnerhet på de gemensamma banorna är det viktigt att vara försiktig och uppmärksam. Att förutse och beakta andra trafikanter skulle öka både säkerheten och smidigheten", påminner Trafikskyddets distriktschef Leena Piippa.

Cyklister och fotgängare delar område också på gågator och gårdsgator. På gågator och gårdsgator bör hastigheten anpassas till fotgängarna och de som går ska ges företräde. Fotgängarna får ändå inte i onödan hindra motorfordonstrafiken.

Visa hänsyn till andra trafikanter

Det finns många slag av fotgängare, som exempelvis joggare, sådana som går med hund, barn som åker sparkcykel, fotgängare med rollator, seniorer, rullskridskoåkare och skateboardåkare. Det kan vara stora skillnader i hastighet mellan dessa.

"På gemensamma banor är det extra viktigt att följa med trafiken och förutse situationer. Till exempel när man ska passera en som tar sig fram långsammare ska man anpassa sin egen hastighet så att man undviker farliga situationer. I trafiken är det alltid bra att vara hänsynsfull gentemot övriga trafikanter", konstaterar Piippa.

Uppmärksamheten också hos den som rör sig till fots påverkas negativt av mobiltelefonanvändning. Det är säkrast att stanna upp om man ska skriva ett meddelande eller prata i mobiltelefonen.

Egna banor för fotgängare och cyklister:

Cykel- och gångbana som löper parallellt:

Fotgängare och cyklister har egna banhalvor. Märket visar på vilken sida man ska gå och cykla. Cyklisten ska cykla på sin egen halva av banan längs den högra kanten.

Gemensam cykel- och gångbana:

Fotgängaren kan gå på antingen höger eller vänster sida. Cyklisten ska cykla på höger sida.  Man får köra moped om det finns en tilläggsskylt som anger att det är tillåtet.

Gågata och gårdsgata:

På gågata och gårdsgata bör cyklister och bilister ge fotgängarna företräde. Hastigheten ska anpassas till fotgängarna och får inte överstiga 20 km/h. På gårdsgator kan det förutom cyklar också finnas motorfordon.

Trottoar/Gångbana:

En trottoar eller gångbana är avsedd endast för fotgängare. På en trottoar eller gångbana får endast barn under 12 år cykla.

 

Tilläggsinformation:

distriktschef Leena Piippa, Trafikskyddet, 020 7282 386

Till fots och med cykel – handbook

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 57 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet. 

Tagit: 
kävely, jalkakäytävä, arkipyöräily, ennakointi