Trafiktips
Bilkörning
Mopedkörning
Moped bil / Lätt fyrhjuling

”På vägarna har man redan på de flesta sträckor övergått till vinterhastigheter. Enbart bytet av skyltar gör dock inte vinterkörningen säkrare, utan förarna måste själva ställa in sig på vinterföre. Begränsningarna under vintern och den mörka tiden fungerar som en viktig påminnelse, att senast nu är det tid att ställa om sig till vintertid”, konstaterar Trafikskyddets utbildningsinstruktör Toni Vuoristo.

Maximalhastigheten på en vägsträcka visas genom hastighetsbegränsning. Omständigheterna kan ändå förutsätta lägre hastigheter än vad som anges på skyltarna. Bäst möter man utmaningarna med föret genom att sänka hastigheten.

Var noga med avstånden

Det är ofta svårt att upptäcka hur hal vägbanan är och halkan kan överraska också en erfaren förare. När föret är halt, förlängs stoppsträckorna och betydelsen av hastigheten och avstånden man håller blir allt viktigare.

”Säkerhetsavstånd är ett lätt sätt att öka säkerheten. Ett tillräckligt säkerhetsavstånd ger tid och plats att reagera i överraskande situationer – i synnerhet om inte den egna bilen kan stannas omedelbart. Fastän den bakomvarande bilen hänger strax bakom, ger ett tillräckligt avstånd till fordonet framför ändå spelrum att agera även i en nödsituation”, repeterar Vuoristo.

Betydelsen av säkerhetsavstånd förstärks också när sikten till exempel på grund av snöfall är nedsatt. Även plogbilar och andra tunga fordon kan dra upp snörök, som plötsligt kan göra sikten obefintlig.

När sikten är dålig, bör man beakta följande:

  • Försäkra dig om att däcken är ändamålsenliga och i bra skick.
  • Håll ett tryggt avstånd till den som kör framför – undvik onödiga omkörningar.
  • Förutse och reservera liter mera tid för arbetsresan på morgonen.
  • Kör försiktigt i kurvorna. Inte ens de bästa stabilisatorsystemen hjälper om farten är för hög.
  • Undvik höga hastigheter och plötsliga manövreringar när det är halt. 

Tilläggsinformation:

utbildningsinstruktör Toni Vuoristo, Trafikskyddet, p. 020 7282 349

Bilder för tryckning finns i Trafiksyddets bildtjänst Flickr.

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 57 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet.

Tagit: 
förutseende körning, säkerhetsavstånd, vinterkörning, vinterhastigheter