Trafiktips
Bilkörning
Motorcyklist
Mopedkörning

Motorcykeln är smalare och märkbart mindre än en personbil. Under vintern har tvåhjulingar knappt synts i trafiken så nu behöver man återigen rikta in sig på att upptäcka dem. Ju mindre fordonet som kommer i möte är, desto svårare är det att bedöma dess avstånd och hastighet. I huvudsak övervärderar man avstånden och undervärderar hastigheterna.

Utöver singelolyckor är de vanligaste två olyckstyperna med motorcyklister att en bilist kör ut bakom väjningstriangel framför motorcyklisten och att en bil svänger till vänster framför motorcyklisten.

”I olyckorna framkommer tydligt att bilisten har gjort felaktiga bedömningar. Om man tittar efter mötande bilar i en korsning kan man lätt missa att lägga märke till en motorcyklist som närmar sig. När man kommer från en sidoväg, lönar det sig om möjligt att börja iaktta trafiken på huvudvägen långt innan korsningen. På så sätt får man fler chanser än bara en att upptäcka trafiken”, förtydligar utbildningsinstruktör Toni Vuoristo.

Det är också viktigt att alltid kontrollera den döda vinkeln innan man byter körfält och följa med trafiken i backspegeln.

Synbarheten kan förbättras med körsätt och utrustning

Inte ens i goda väderleksförhållanden lägger man alltid märke till en motorcyklist. Motorcyklisten kan förbättra sin synbarhet genom att hålla ett tillräckligt långt avstånd till den som kör framför och hålla koll på sin körlinje.

”Med tillräckliga säkerhetsavstånd hamnar motorcyklisten inte i den framförkörandes dolda vinkel. Samtidigt bör man akta sig för att köra allt för nära vägens högra kant för att bättre kunna urskiljas. I trafiken värderar man vanligen avstånd och hastigheter utgående från hastighetsbegränsningen. När man undviker onödiga accelerationer och följer begränsningar, överraskar motorcyklisten inte andra trafikanter och är lättare att förutse”, konstaterar utbildningsinstruktör Erkka Savolainen.

Också användningen av körljus påverkar hur man upptäcker en motorcyklist. Användningen av fjärrljus under den ljusa tiden kan försvåra andra trafikanters bedömning av motorcyklistens hastighet och avstånd. Under den ljusa tiden bör man använda närljus.

En vit eller en färggrann hjälm och kördräkt syns bättre i trafiken än en svart utrustning.