Trafiktips
Mopedkörning

Typiska mopedolyckor inträffar i korsningar i tätort. Bakomliggande orsak är oftast mopedisternas körsätt. Ungdomarna har inte alltid ett helhetsbegrepp om trafiksituationen och ofta är situationshastigheterna för höga och säkerhetsavstånden för korta.

”Det skulle vara bra att repetera väjningsreglerna innan man inleder körsäsongen. Man ska komma ihåg att alltid försäkra sig om titta efter i korsningar. Mopedisten är den som alltid drar det kortaste strået ifall olyckan skulle vara framme, oberoende av om det är bilisten eller mopedisten som förorsakar kollisionen”, säger Trafikskyddets utbildningsinstruktör Toni Vuoristo.

”Man bör låta bli att imponera på gänget när man kör moped. Spexande och trafik hör inte ihop. Eftersom mopedisten är skyddslös är följderna oftast svåra”, fortsätter Vuoristo.

Ofta är det en oerfaren förare som kör moped eller mopedbil

Man kan se samma drag för olyckor med mopedbil som för mopeder. I bägge fallen är det vanligt med avkörningar. Vägarna kan ställvis vara i dåligt skick efter vintern. Asfalten kan vara täckt med löst grus och detta ökar risken att mopedisten ska köra av vägen i en kurva.

”Mopedisten kan i en sådan situation fästa uppmärksamheten på situationshastigheten, undvika plötsliga manövrar och se till att däcken är i bra skick. Ojämnheter i vägytan påverkar också mopedbilen eftersom den är ett så lätt fordon. Också en kraftig sidovind kan få ett lätt fordon att kasta”, berättar Vuoristo.

För de båda fordonsformerna är det extra viktigt att vara förutseende och följa med trafiken som kommer bakifrån för att märka eventuella riskomkörningar på grund av köbildning.

”Personbilsförarna bör beakta att mopedbilförarna är oerfarna. En varningstriangel bak på en mopedbil varnar förutom för den avvikande hastigheten också för en oerfaren förare”, påminner Vuoristo.

Mopedolyckorna har minskat

Antalet skadade i mopedolyckor har minskat med 40 procent om man jämför med antalet under åren med rekordmånga skadade. Antalet dödade mopedister har minskat med en sjättedel framgår av Trafikskyddets statistiköversikt (Liikenneturvan tilastokatsaus). Under de senaste tre åren har i medeltal fem mopedister dödats och 700 skadats årligen. Enligt preliminära uppgifter för 2014 har antalet fortsatt att minska.

”Beträffande antalet dödade mopedister närmar vi oss en nollvision. Att också antalet skadade har minskat med 40 procent är kännbart”, konstaterar Trafikskyddet utbildningsinstruktör Toni Vuoristo.

Förnyandet av mopedkörkort 2011 anses fortsättningsvis ha inneburit en förändring. Revideringen höjde priset på mopedkörkortet och som följd har antalet som tar mopedkörkort årligen minskat.

”Statistiken visar en svag nedgång i populariteten att köra moped. Förutom utbildningen förde förnyandet av mopedutbildningen med sig att man förutom att genomföra ett teoriprov även måste utföra ett hanterings- eller körprov. Detta har säkert förbättrat färdigheterna hos dem som börjar köra moped och detta har i sin tur minskat olyckorna”, funderar Vuoristo.

Tilläggsinformation

UtbildningsinstruktörToni Vuoristo, tfn 020 7282 349.

Trafikskyddets statistiköversikt över mopedolyckor (på finska)
Handbok för mopedister (basinformation om mopedkörning och instruktioner för hur man kör i olika trafiksituationer)
Animation om stoppsträcka för moped
Mera om mopeder