Trafiktips
Andra trafikant former

Fastän traktorn som kör framför, för en stund hindrar framfarten bör man försäkra sig om att det är säkert att köra om före man byter körfil. Man kan förutspå vad en förare av en jordbruksmaskin ämnar göra genom att följa fordonets rörelser och blinkers. En arbetsmaskin kan svänga på en plats där det inte finns en ordinär korsning, som rakt ut på en åker eller in på en liten skogsväg.

”Innan man kör om är det skäl att sakta farten, för att undvika att skillnaden i hastighet till fordonet som ska köras om inte är allt för stor. När skillnaden i hastighet är måttlig finns det spelrum för föraren att reagera, om fordonet som man tänker köra om plötsligt tänker svänga till vänster”, påminner Trafikskyddets säkerhetsingenjör Ari-Pekka Elovaara om.

”Exempelvis skördetröskor som svänger på bakhjulen eller en traktor med vändplog eller liknande har ett betydande svängradie. Också när de svänger till höger tar de en överraskande stor plats också i mötande trafikens körfil. Om den som kör bakom samtidigt har påbörjat en omkörning kan det bli väldigt lite plats att köra förbi”, konstaterar Elovaara.

Det är synnerligen viktigt att följa med trafiken bakom när man kör ett stort och långsamt fordon, men det är bra att tänka på att det i förarhytten på ett stort fordon finns många döda vinklar – i synnerhet om man med en traktor drar exempelvis en stor släpvagn med säd. Den som kör bakom bör välja sin körlinje så att den som kör arbetsfordonet kan upptäcka fordonet i backspeglarna.

Den som kör en tvåhjuling bör uppmärksamma att det från jordbruksmaskinens däck kan lossna lera eller jord som kan göra vägbanan bedrägligt hal och i synnerhet om det har regnat. Jordbruksmaskiner kan ha en siluett som är svår att få grepp om. Exempelvis på en skördetröska kan slåtterdelen ofta vara bredare än själva tröskan.

Kontrollera körljusen på din traktor

Arbetsmaskiner som rör sig långsammare än övriga fordon kan irritera dem som kör bakom. Tänk på att jordbrukarna rör sig på vägen från ett arbetsområde till ett annat och inte för nöjes skull. Ibland ligger åkrarna långt från varandra och man kan inte undvika att röra sig på allmänna vägar. Om det bildas kö bakom kan den som kör en arbetsmaskin låta kön passera förbi på ett lämpligt ställe, exempelvis genom att stanna till vid en breddning.

”Fastän man har bråttom med skörden ökar smidigheten i trafiken om man visar medtrafikanterna hänsyn”, påminner Ilpo Mattila från MTK ry (Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter).

”Att se till att arbetsmaskinen är i trafikskick främjar en säker trafik. Det lönar sig att kontrollera körljusen och trianglar och märkning för långsam trafik med jämna mellanrum. Innan man kör iväg kan man också försäkra sig om att körljusen inte har blivit smutsade av jordbruksarbetet så att maskinen verkligen syns”, konstaterar Mattila.

Tilläggsinformation:

Säkerhetsingenjör Ari-Pekka Elovaara, Trafikskyddet, 020 7282 315
Energi-ombudsman Ilpo Mattila, MTK ry, 040 584 8526

Enligt Trafikförsäkringscentralen inträffar årligen ca 3000 trafikskador med traktorer. År 2013 omkom tio och skadades 84 personer i olyckor med traktorer inblandade som kom till polisens kännedom. Av de omkomna var tre traktorförare och en passagerare i traktor. Av de skadade var 31 traktorförare och sex passagerare. I person- eller paketbilar omkom fyra och skadades 30.

Tagit: 
traktorit, maataloustyökoneet, ohittaminen