Trafiktips
Bilkörning

På vintern är olycksrisken störst i början och slutet av årstiden. Vägen är som halast när lufttemperaturen ligger i närheten av noll grader. Lufttemperaturen behöver nödvändigtvis inte vara den samma som körbanans temperatur och temperaturen kan växla flera grader.

”Den temperatur som bilen visar som utetemperatur motsvarar bättre körbanans verkliga temperatur, eftersom mätningen sker i närheten av vägbanan. Riktigt exakt är det ändå inte. De tavlor vid vägkanten som anger temperaturerna är de mest exakta, eftersom de mäter vägens temperatur med hjälp av temperatursensorer i själva vägbanan. De lönar sig definitivt att följa med dessa”, tipsar Trafikskyddets kontaktchef Eini Karvonen.

Svart is innebär en speciell risk i vintertrafiken, eftersom den är extremt hal och svår att lägga märke till. I synnerhet broar och ramper kan vara speciellt hala, fastän vägarna i övrigt skulle vara torra.

”Luften ovanför och under broar får temperaturen på broytan att ändra verkligt fort och det kan uppstå svart is. Också i vägkurvor och på öppna platser när det blåser kan vägbanan vara täckt av ett tunt genomskinligt lager is. Temperaturen kan visa plusgrader och ändå kan vägytan vara hal, påminner Karvonen.

Föraren påverkar däckens grepp

Med traditionella bromsar kan inte föraren vid en nödbromsning styra fordonet, eftersom hjulen låses vid inbromsningen. Med låsningsfria bromsar (abs) bibehålls fordonets styrbarhet också vid en nödbromsning. Om man inte kan använda bromsarna på rätt sätt kan den hjälp som tekniken erbjuder vid bromsning vara minimal. Vid en nödbromsning bör man trycka ner bromspedalen tillräckligt hårt, även fastän bilen skulle vara utrustad med abs-bromsar.

”Med låsningsfria bromsar måste man våga stampa ner bromspedalen tillräckligt hårt fastän man känner vibrationer från pedalen. Vibrationerna och ljudet är ett tecken på att abs-bromsarna fungerar, fastän en oerfaren kan tro att bromsarna har gått sönder. Pumpa inte bromspedalen, eftersom detta kan störa abs-systemet”, instruerar Eini Karvonen.

Om man förlorar väggreppet vid en alltför hög situationshastighet är det knappt någon nytta med abs-bromsar. Karvonen påminner om att väggreppet inte släpper av sig själv, utan att det är föraren som genom sitt agerande får fordonet att förlora greppet.

För att förhindra att man mister väggreppet gör så här:

  • Starta och accelerera så att de drivande hjulen inte spinner loss.
  • Håll en situationshastighet som är anpassad till trafiken, föret och den egna körförmågan.
  • Undvik häftiga rattmanövrar.
  • Kör in i en kurva med lagom hastighet, för att undvika sladd.
  • Undvik om möjligt att köra om då föret är dåligt. Oförsiktiga omkörningar kan när det är halt leda till att man förlorar kontrollen över fordonet och detta händer oftast när man ska återvända till den egna körfilen.

Tilläggsinformation

Kontaktchef Eini Karvonen, tfn. 020 7282 395.

Körhastigheten inverkar direkt på bromssträckans längd. Om man dubblar hastigheten blir bromssträckan fyra gånger längre. Läs mera om körhastigheter och deras inverkan.

Se animation av stoppsträcka med bil.