Trafiktips
Bilkörning

När man bogserar fordon använder man vanligtvis en bogserlina eller en vaijer, ibland även en bogserstång. I handboken för de flesta fordon framgår, var och hur man ska fästa dessa på ett säkert sätt. Gällande längden bör man se till att avståndet mellan fordonen är minst tre och högst sex meter.

”Linan ska också hållas spänd när man saktar in genom att den som bogseras bromsar och vid acceleration är det skäl att starta försiktigt så att linan först spänns ut. I annat fall kan rycket slita av linan eller söndra bilen. I mitten av linan eller stången ska man fästa en varningsflagga. Det hjälper andra trafikanter att uppmärksamma att det är fråga om bogsering, instruerar Trafikskyddets kontaktchef Tapio Heiskanen.

Vid bromsfel på fordonet bör man bogsera med stång eller bom. Om styrningen i sin tur inte fungerar får man förflytta fordonet endast med hjälp av bogserbom eller –vagn.

Bilen blir stelare vid kyla

När man bogserar en kall bil bör man stanna till med jämna mellanrum för att rengöra vindrutorna, eftersom fläktarna endast fungerar när bilen är i gång. Bilen är också stelare när det är minusgrader.

”Bromspedalen och styrningen för en bil som har stannat när det är minusgrader är tröga att använda, eftersom servo för  styrning och bromsar endast fungerar när bilen går. Det känns nog när man ska trycka ner bromspedalen om man har missat benträningen på gymet”, tipsar Heiskanen.

I en bil som har problem med strömtillförseln kan det också vara svårt att få bort rattlåset. I allmänhet kopplas det elektriska startlåset bort när man använder nyckeln eller eller trycker på startknappen.

”Startnyckeln ska vara vriden ett eller två steg så att bilens rattlås är urkopplat på bilen som ska bogseras. Om bilen har problem med strömtillförseln, måste man se till att ratten går att vrida på ordentligt innan man rullar iväg.”

Så snart som möjligt bort från motorvägen

Det är förbjudet att bogsera ett fordon med lina eller vajer på motorväg eller motortrafikled. Ett fordon som har stannat på motorvägen får ändå bogseras till närmaste avfartsled där trafiken löper långsammare.

”När man bogserar ett fordon är den högsta tillåtna hastigheten 60 km/h. Detta är inte rekommenderad hastighet, utan maxhastighet. Oftast är det bekvämast och säkrast för bägge parterna att hålla en hastighet omkring 20-40 km/h”, säger Heiskanen.

Man borde använda varningsblinkers endast om man t.ex. på grund av olycka eller skada har varit tvungen att stanna fordonet på en plats där det kan utgöra en risk för andra trafikanter.

”Ibland ser man att bilen som bogseras använder varningsblinkers. Detta är onödigt när det är fråga om bogsering”, påminner Heiskanen.

ABC för bogsering

  • Förarna till båda fordonen ska ha körkort.
  • När man bogserar är det högsta tillåtna hastigheten 60 km/h.
  • Fäst en varningsflagga på den 3-6 meter långa linan eller stången.
  • Bogsera på motorväg endast fram till följande avtagsväg.
  • Se till att ha varma kläder i bilen om det skulle behövas.
  • Om du är osäker, beställ en bärgningsbil.

Tilläggsuppgifter

Tapio Heiskanen, kontaktchef, tfn 020 7282 362