Trafiktips
Lätt trafik

I granskningen som Trafikskyddet gjorde i fjol framkom det att under hälften av cyklisterna i hela landet använder lykta på cykeln när det är mörkt.* Att synas från olika håll hjälper andra trafikanter att se cyklisten. Också vägtrafiklagen förpliktar att använda lykta på cykeln om man cyklar när det är mörkt.

”Andra trafikanter har svårt att se en cyklist som cyklar i skuggorna, fastän man själv rör sig på en bekant väg. När hösten framskrider blir kvällarna mörka tidigare och det lönar sig att vara förberedd på skymningen och ta med cykellykta fastän man beger sig ut när det ännu är dagsljus”, konstaterar Trafikskyddets kontaktchef Varpu Tavaststjerna.

Tavaststjerna betonar att cyklistens synbarhet är en viktig säkerhetsfaktor i mörker, skymning och när det regnar eller sikten annars är nedsatt på grund av föret. Det lönar sig också att beakta hastigheten. Genom att sänka hastigheten när det är mörkt får man mera tid till att göra iakttagelser och man får snabbare och mera kontrollerat stopp på cykeln om det skulle behövas.

Kontrollera cykelns reflexer och belysning regelbundet

När det skymmer eller är mörkt ska cykeln ha en lykta som visar ett vitt eller ljusgult sken framåt. En lykta som visar rött sken får placeras endast bak på cykeln. Till cykelns utrustning hör också fram-, sido-, bak-, samt pedalreflexer.

Belysningen får placeras i sidled från cykelns mitt, men de måste vara på minst 30 och högst 130 centimeters höjd från vägbanan. Lyktan bör fästas på cykeln och inte på cyklistens hjälm. Det lönar sig att kontrollera riktningen på ljuset så att lyktan inte bländar en mötande cyklist.

Tilläggsinformation:

Kontaktchef Varpu Tavaststjerna, Trafikskyddet, 020 7282 339.

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 57 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet. www.liikenneturva.fi/sv