Trafiktips

Sammanlagt 52 procent av bussåkarna som svarade på Trafikskyddets enkät uppgav att de alltid eller nästan alltid spänner fast bilbältet, om det finns installerat vid sittplatsen. En tredjedel av dem som åker buss uppgav att de aldrig eller mycket sällan använder bilbälte.

”Man anser kanske inte att bilbältesanvändning hör till bussåkandet, eller så anser man det vara svårt. Av dem som svarade att de inte alltid använder bilbälte, uppgavs orsaken vara att man aldrig tidigare har behövt använda bilbälte i bussar”, klargör Ari-Pekka Elovaara utgående från enkätresultatet.

Bilbältet gör nytta också i bussar

År 2006 blev det obligatoriskt att använda bilbälten i bussar. Genom ändringar i Vägtrafiklagen kunde man genomföra bestämmelserna i bilbältesdirektivet (2003/20/EY). Numera ska man använda bilbälte eller andra säkerhetsanordningar i alla bussar, om det finns installerat vid sittplatsen.

I de nya bussarna (M3) har kravet på installerade bilbälten vid samtliga sittplatser gällt sedan 1999. Kravet gäller dock inte bussar som har planerats för stadstrafik, i vilka det finns platser för stående passagerare.

”Bilbälten i bussar är en relativt ny sak. Det ska framgå klart och tydligt för passagerarna när färden börjar, att sittplatsen har bilbälte och att det bör användas. Man kan informera om bilbältet med en dekal eller så kan föraren informera om det vid avfärden. Att föraren påminner har den fördelen, att det får dem som har glömt att spänna fast bältet att göra det”, funderar Elovaara.

”Också under längre resor är kollektivtrafiken ett tryggt sätt att färdas. Exempelvis om bussen välter är bilbältet till stor hjälp. Förutom att det håller passageraren på plats förhindrar det andra passagerare att flyga omkring eller ut ur bussen”, konstaterar Elovaara.

Tagit: 
bilbälte, bussar