Trafiktips
Bilkörning

Bakåtvända bilbarnstolar ger det bästa stödet för barnens huvud och hals vid en kollision. Barn vars kropp ännu utvecklas, klarar inte stötar lika bra som ett äldre barn. Redan vid en olycka som inträffar i tätortshastigheter utsätts barns huvud och svaga nacke för oskälig påfrestning. Trafikskyddet rekommenderar därför att man bör använda en bakåtvänd bilbarnstol åtminstone fram till att barnet fyllt tre år.

”Så länge som barnet ryms i bilbarnstolen, men åtminstone fram till tre års ålder åker barnet säkrare bakåtvänd. Att barnets ben är böjda skadar inte barnet och betyder inte att man måste svänga bilbarnstolen för tidigt”, konstaterar Trafikskyddets säkerhetsingenjör Ari-Pekka Elovaara.

Baksätet är säkrast för barnet

En bakåtvänd bilbarnstol får inte placeras i framsätet om bilen har krockkuddar. Även annars är det säkrare för barn att färdas i baksätet. Elovaara tipsar om att det lönar sig att vänja barnet att åka i baksätet redan från början.

”Fastän man i början kanske hör att barnet klagar om det måste åka i baksätet vänjer sig barnet nog ganska snart. Föräldern som kör kan prata lugnande med barnet.”
Det är viktigt att föräldern koncentrerar sig på att köra i stället för på barnet.

”När man kör får man inte låta barnet stjäla uppmärksamheten. Om barnet behöver något mitt under körningen bör man först stanna bilen på en säker plats”, påminner Elovaara.

Tips för anskaffning av en bilbarnstol:

  • Barn åker säkrast bakåtvända åtminstone fram till tre års ålder.
  • Baksätet är den säkraste platsen för ett barn. Man rekommenderar att barn under 140 cm inte färdas i framsätet i fall att bilen är utrustad med krockkudde på passagerarplatsen.
  • Pröva bilbarnstolen i bilen och om möjligt även med barnet innan anskaffning. Gå tillsammans med försäljaren igenom hur man monterar bilbarnstolen korrekt.
  • Köp endast en E-godkänd bilbarnstol och gärna en bilbarnstol som har klarat Plus-testen.
  • Om du köper en begagnad bilbarnstol, ta reda på dess användningshistorik. Bilbarnstolarnas maximianvändningstid varierar.
  • Om bilbarnstolen har utsatts för påfrestning eller om den har varit med om en krock bör man byta ut den.
  • Se till att också en tom bilbarnstol är ordentligt fastspänd innan du kör iväg. En bilbarnstol som är lös utgör en risk vid en plötslig inbromsning. 

Tilläggsinformation:

Säkerhetsingenjör Ari-Pekka Elovaara, Trafikskyddet, 020 7282315

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 57 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet.

Tagit: 
bilbarnstol