Trafiktips

"Om man är förutseende kan man undvika många problem, olyckor och egendomsskador. Det lönar sig att lära sig de grundläggande sakerna och att vara noggrann”, säger Trafikskyddets utbildningschef Antero Lammi.

Justera trailern så att den passar båten

Ta på förhand reda på dragbilens tillåtna massa för släp, släpvagnens egen vikt, bärighet och bromsar samt båtens totalmassa, när du planerar båttransporten med trailer. Ta också reda på om ditt körkort berättigar till att köra båttrailer.

Kontrollera däckens tryck och att trailern är i skick innan du lastar båten och försäkra dig om att trailerns körljus och blinkers fungerar. Använd endast spännband och linor av god kvalitet för säkring av lasten. Surrningen av lasten ska förhindra att båten rör sig vid en eventuell kollision.

"Det lönar sig att använda kraftigare linor än man tror att man skulle behöva. Fundera också över hur linorna fäst så att de inte töjs ut eller skadar båten. När man har kört en bit bör man kontrollera att linorna fortfarande är spända”, råder Lammi.

Med släpvagn på väg

När man drar en släpvagn får man köra högst 80 km i timmen. Man bör också beakta att bromssträckorna blir längre. Speciellt noggrann behöver man vara gällande hastigheten i kurvor: tyngdpunkten för en båttrailer är hög och hela ekipaget kan välta om man kör för fort i en kurva. Föraren av en båttrailer bör också beakta att det behövs större svängrum i korsningar och kurvor.

"När man hyr eller lånar en släpvagn bör man kontrollera dess skick synnerligen noggrant.  Ofta har de släpvagnar som hyrs ut stora brister som exempelvis slitna linor i vinschen och trasiga stödrullar. I trafiken ansvarar föraren för att fordonskombinationen är säker, summerar Lammi.

Tilläggsinformation

Antero Lammi, utbildningschef, tfn 020 7282 346.

Läs mera om transport av båt (pdf, på finska)

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 57 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet.