Trafiktips
Bilkörning

Det är lättare att bländas ju smutsigare vindrutan är. Putsa också insidan av vindrutan regelbundet. En vindruta som är smutsig på insidan gör att ljuset bryts och man bländas lättare när vårsolen lyser lågt och klart.

På vårvintern och senhösten är olycksrisken i och med bländning större än mitt i vintern. Risken att bländas kan minskas genom små åtgärder.

”I synnerhet på våren bör man se till att vindrutan är ren också på insidan. I samband med besiktningen på våren kan man kontrollera torkarbladen, eftersom smutsiga torkarblad kan repa vindrutan. En vindruta som är repig kan blända mera än en ren som är i gott skick”, påpekar Trafikskyddets säkerhetsingenjör Ari-Pekka Elovaara.

Iakttagelsemiss är den vanligaste orsaken till olyckor

Bilisten får en betydande del av informationen via synintryck. Yttre faktorer som bländande sol kan göra att man blir distraherad och kan göra att uppmärksamheten riktas på annat än den krävande uppgiften som det innebär att köra säkert. 

Om man blir bländad är det viktigast att minska hastigheten. Då blir det mera tid över till iakttagelser och stoppsträckan och stopptiden förkortas.

Tilläggsinformation:

säkerhetsingenjör Ari-Pekka Elovaara, Trafikskyddet, 020 7282 315.

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 56 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet.

Följ oss på Twitter

Tagit: 
tuulilasi