Trafiktips
Bilkörning

Enligt Trafikskyddets undersökning är var fjärde förare rädd för mötande trafik, i synnerhet vid omkörningar.** Foto Trafikskyddet / Nina Mönkkönen.

Vid omkörningstillfället kör man oftast i den mötande filen. I lagen står att man får byta fil eller flytta fordonet i sidled endast när det kan ske utan att utsätta andra trafikanter för fara.

”Man bör noga överväga behovet av att köra om. Den tid som man vinner genom att köra om är ofta väldigt liten, men omkörningarna kan orsaka farliga situationer och försvåra smidigheten i trafikströmmen. Om du som förare ständigt råkar ut för situationer där det finns behov av att köra om är det skäl att kontrollera den egna hastigheten”, konstaterar Trafikskyddets utbildningsinstruktör Toni Vuoristo.

Hastigheten på trafiken som närmar sig är svår att uppskatta och man bör vara säker på att vägen är fri på en tillräckligt lång sträcka framöver om man ska köra om. Om man upptäcker att man har misstagit sig måste man också kunna avstå från att köra om och vända tillbaka till egen körfil.

”Att köra förbi ett annat fordon ger ingen rätt att ens för en stund överskrida hastighetsbegränsningen”, summerar Vuoristo.

Spelregler för en säker omkörning:

  • Följ med trafiken som närmar sig bakifrån och försäkra dig om att du har tillräcklig sikt.
  • Påbörja omkörningen på tillräckligt långt avstånd från den som du tänker köra om.
  • Visa att du tänker köra om genom att använda blinkers. Blinka också när du ska återvända till egen körfil.
  • Mjukt svänga över i omkörningsfilen och mjukt svänga tillbaka igen.
  • Kör så pass länge i omkörningsfilen att du kan se hela fordonet som du har kört om i backspegeln.
  • Som huvudregel kör man om till vänster, också på motorväg

”Man kör om till vänster. När man kör om till höger på en motorväg är det mera fråga om körning i kö, än om regelrätt omkörning. Om föraren byter till den högra filen för att göra en omkörning är det förstås en annan sak”, funderar Vuoristo.

När man kör på motorväg bör man komma ihåg att de som kör in på motorvägen har väjningsskyldighet. Accelerationsfilen är till för att få upp hastigheten så att det blir en naturlig övergång in på motorvägen. Detta innebär också att det behövs ett tillräckligt avstånd till den som kör framför.
Trafiken är ett samspel. Att i rusningstrafik hålla sig i sin egen körfil förhindrar att det blir en såkallad dragspelseffekt och motverkar risken till påkörningar bakifrån.

”Den som kör på motorväg kan medverka till att blixtlåseffekten fungerar vid anslutningar genom att hålla tillräckliga avstånd till fordonet framför”, repeterar Vuoristo.

Tilläggsinformation

Utbildningsinstruktör Toni Vuoristo, 020 7282 349
Utbildningsinstruktör Pentti Tervo, 020 7282 384

*63 % uppger att risktagningen vid omkörningar har ökat, men 69 % erfar att de själva inte har tagit risker i samband med omkörning. Trafikatmosfär undersökning 2012.
**Pelot, vaarat ja ärsytykset liikenteessä, Liikenneturvan selvityksiä 2012.

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 57 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet.