Trafiktips
Mopedkörning

Den viktigaste utrustningen på en moped för att köra säkert är

  • effektiva, fungerande bromsar både fram och bak
  • däck i enlighet med registerbeviset, vars slityta är minst 1,0 mm
  • reglementsenliga körljus och reflexer.

"Kontrollera regelbundet åtminstone bromsarnas och fjädringens funktion, kedjornas spänning och skick samt körljus och däck. På våra webbsidor finns ett praktiskt kort för kontroll av mopedens skick", tipsar Trafikskyddets utbildningsinstruktör Toni Vuoristo.

Mopedens ursprungliga utrustning bör fungera klanderfritt. Obligatorisk utrustning är bl.a. stöd, ljuddämpare i enlighet med gällande regler, hastighetsmätare, tuta, registerskylt baktill och en backspegel åtminstone på vänster sida.

En trimmad moped är farlig och olaglig

Att trimma mopeden gör den mindre säker. I den finländska trafiken är mopeder inte avsedda att gå fortare än 45 km/h. Förutom att det är farligt att köra med en trimmad moped i trafiken är det också olagligt.

”Följderna av en olycka är allvarligare desto högre hastigheten är, eftersom mopeden inte skyddar föraren vid en krock. När hastigheten ökar blir det svårare att varsebli och reagera i en nödsituation och bromssträckan blir längre”, påminner Toni Vuoristo om.
 
Skjutsning gör hanteringen svårare

När man skjutsar blir det svårare att hantera mopeden, i synnerhet att bromsa in och att svänga blir svårare. Att hantera en tyngre moped han vara allt för svårt för en oerfaren mopedist.

"Man får transportera det antal personer som framgår av mopedens registerbevis, också för mopedbilar högst en person förutom föraren. Det viktigaste är att kontrollera i registerbeviset att det faktiskt är tillåtet att skjutsa", konstaterar Vuoristo.

Tips för säker mopedkörning

  • Lär dig trafikreglerna och följ dem.
  • Känn dig själv och behärska ditt fordon.
  • Visa hänsyn till andra trafikanter.
  • Använd en hjälm av lämplig storlek som är hel och spänn fast hakbandet. Också passageraren på en moped ska använda hjälm.
  • Kom ihåg att köra förutseende: anpassa hastigheten till situationen, gör en helhetsbedömning av situationen, överraska inte och håll säkerhetsavstånd.

Personskador med moped i vägtrafiken

Åren efter reformen av mopedkörkortet (1.6.2011) har personskadorna med moped minskat med en tredjedel jämfört med åren innan reformen. Ungefär 719 personer skadades i mopedolyckor i fjol. Av dessa var 107 passagerare.

Enligt statistik drabbar fyra av fem personskador ungdomar i åldern 15–17-år. Flickornas andel av dessa är ungefär 40 procent. Ungefär hälften av mopedolyckorna inträffar i korsningar.

Tilläggsinformation

Utbildningsinstruktör Toni Vuoristo, tfn 020 7282 349.

Mopedförarens handbok (grunderna i mopedkörning samt instruktioner för hur man ska köra i olika trafiksituationer, på finska)
Kort för att kontrollera mopedens skick (på finska)
Stoppsträcka med moped- animation
Statistikuppgifter om mopedolyckor (på finska)

Helhetsöversikt om mopedkörning: www.liikenneturva.fi/sv/i-trafiken/mopedister