Trafiktips
Bilkörning

Saker som är lösa inne i bilen kan vid en kollision flyga omkring och i värsta fall förorsaka stor skada. Det behövs inte ens en kollision utan sakerna kan flyga omkring vid ett gupp, en plötslig inbromsning eller någon annan liknande manöver.

”Det lönar sig att offra lite tid och eftertanke redan gällande de vardagliga uppköpsresorna eller veckoslutsresorna. Man stuvar in varorna i bagageutrymmet och stänger till. Med hjälp av lastnät eller -linor hålls också tyngre last på sin plats”, instruerar Trafikskyddets kontaktchef Eini Karvonen.

Att spänna fast, gäller också för keldjur. Som exempel kan nämnas att en pudel som väger några kilo har en kollisionsvikt som är tiotals gånger större redan vid en plötslig inbromsning i 50 km/h.

”Hundar färdas tryggt i riktiga säkerhetsselar i baksätet eller i riktiga transportburar. Hunden bör läras redan från valp hur man färdas i bil”, konstaterar Karvonen.

Varorna i bagageutrymmet och passagerarna i kupén

Veckoslutets varuinköp, barnens spel, byteskläder, böcker, sommarblommor, plättsmet och motorsåg – en lista över vad som ska packas för ett helt vanligt veckoslut blir ofta lång. Ibland så pass lång, att lastutrymmet inte räcker till. Karvonen skulle inte pruta på passagerarnas säkerhet ens i detta skede, utan uppmanar dem som har mycket last att ty sig till tilläggsutrustning.

”Om man ska ta med mera än vad som ryms i bagageutrymmet bör man koppla på en släpvagn eller montera en skidbox på taket. Kupén är till för passagerarna. Då blir det också trevligare att färdas.”

Fem tips för lastning:

  • Lasta varorna i bagageutrymmet. Lämna kupén till passagerarna.
  • Lasta förs de tyngsta varorna och stuva dem ordentligt.
  • Fäst det som är löst med hjälp av lastlinor eller -nät.
  • Kom ihåg ordentliga selar till keldjuren.
  • Om det blir mera last än du trodde, ta en släpkärra eller lasta i skidboxen, men kom också då ihåg att lasta rätt.

Tilläggsinformation:

kontaktchef Eini Karvonen, Trafikskyddet, 020 7282 395

Tagit: 
auton kuormaus, pakkaaminen, koiran kuljetus