Trafiktips
Bilkörning
Lätt trafik
Motorcyklist
Mopedkörning
Cykling

Upp till 1,7 miljoner gånger per år får olika myndigheter uppdrag som kräver utryckning. Trafikskyddets kontaktchef Tapio Heiskanen påminner om att ett förutseende körsätt ger möjlighet att ge väg också för utryckningsfordon. Att hålla uppsikt i backspeglarna hjälper en att upptäcka ett utryckningsfordon i god tid. 

”När ett utryckningsfordon dyker upp i backspegeln ska man glömma det gamla rådet att stå på bromsen. Bilar som bromsar in hastigt utanför tätortsområden är ett hinder och utgör en olycksrisk också för utryckningsfordonet. Ett bra sätt att väja är enkelt: sätt på blinkers och väj till vägens högra kant. På så sätt vet också föraren av utryckningsfordonet att man har upptäckt det”, konstaterar brandförman Markku Arola vid Räddningsverket i Satakunda.

Man får till och med i undantagsfall väja avvikande från trafikstyrningen för ett utryckningsfordon som närmar sig – om man gör det utan att äventyra övrig trafik. I en väjningssituation är det exempelvis tillåtet att stanna på trottoar eller skyddsväg. I fall att utryckningsfordonet närmar sig korsning och det lyser rött, kan de fordon som står närmast korsningen vid rött ljus försiktigt köra över skyddsväg in i korsningen.

Håll uppsikt i backspeglarna och var uppmärksam på andra

”I landsvägshastigheter hörs sirener knappt alls framåt och därför händer det att utryckningsfordonen kör med endast ljussignalerna påslagna. Här är det synnerligen viktigt att följa med vad som händer i trafiken bakom. Också annars är det bra att titta i backspeglarna allt emellanåt”, säger Heiskanen.

Enligt Arola är det inte ovanligt, att de som kör först i kön på landsväg i backspegeln märker ett utryckningsfordon som närmar sig. När de väjer till vägens högra kant, kan en del av dem som kör bakom börja köra om dem som lämnar företräde och detta täpper till bägge körfiler.

I stadsområden med livligare trafik försöker man lämna företräde för utryckningsfordon genom att väja så långt till den högra kanten som möjligt.  Innan man svänger sitt eget fordon lönar det sig att titta hur andra gör. Till exempel på en trefilig väg ska man kontrollera vart de övriga i mittfilen har väjt så att man inte täpper till en fri körfil. På en enkelriktad tvåfilig väg ska man sträva till att hålla den ena körfilen helt fri för utryckningsfordonet.

”Det lönar sig att fundera en stund på platsen där man lämnar företräde. Av någon anledning saktar en stor del farten mest före trafikdelare eller i närheten av andra hinder – på sådana platser är det omöjligt för ett utryckningsfordon att komma förbi”, suckar Arola.
Det är också av största vikt att fotgängare och cyklister är förberedda att lämna företräde för utryckningsfordon i överraskande situationer. Inom tätortshastigheter är hörseln viktig och för hög volym i hörlurarna på radion kan förorsaka onödiga risksituationer.

Tilläggsinformation:

brandman Markku Arola, Räddningsverket i Satakunda, tel.  044 701 7311
kontaktchef Tapio Heiskanen, Trafikskyddet, tel.  020 7282 362

Bilder för tryckning finns i Trafiksyddets bildtjänst Flickr.

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 57 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet.

Tagit: 
ennakointi, hälytysajoneuvo