Trafiktips
Bilkörning

En bredfilig väg har ett bredare körfält än normalt. På en vanlig landsväg där ett körfält normalt är ca fyra meter brett kan en bredfilig väg ha körfält som är över fem meter breda. Bara man väljer rätt körlinjer ryms det till och med två fordon i bredd.

”Fastän det i körfältet finns mera rum på bredden, gäller normala regler för högertrafik också på en bredfilig väg. Detta innebär, att man kör så nära högra kanten i körfältet som det bara är möjligt”, konstaterar Trafikskyddets säkerhetsingenjör Ari-Pekka Elovaara.

Försäkra dig om att det är säkert att köra om

När man kör ”enligt konstens alla regler” på en bredfilig väg till höger i körfältet, kan de som närmar sig bakifrån köra om utan att behöva köra över i mötande körfält. Elovaara påminner ändå om, att man före varje omkörning ska fundera över om det faktiskt är nödvändigt att göra en omkörning.

”Vid omkörning är den tidsmässiga vinsten ofta väldigt liten. Om man som förare märker att man ständigt råkar i situationer där man tycker att det är nödvändigt att köra om, borde man granska sin egen körhastighet”, konstaterar Elovaara.

Förutom att göra en utvärdering av behovet av att faktiskt behöva köra om, borde man innan varje omkörning se till att omkörningen kan göras på ett säkert sätt. Ta i beaktande att det är svårt att bedöma hastigheten hos fordon som närmar sig. Om det inte finns några fordon i mötande körfält, kan man korsa mittlinjen på samma sätt som på en vanlig väg. På en bredfilig väg får man inte heller köra om på en sträcka med omkörningsförbud.

Spelregler för säker omkörning:

  • Följ med trafiken bakom och försäkra dig om att vägen är fri på en tillräckligt lång sträcka. Beakta förets inverkan på sikten.
  • Påbörja omkörningen på ett tillräckligt långt avstånd från det fordon som ska passeras.
  • Berätta om dina avsikter att köra om genom att visa riktningstecken. Blinka också när du återvänder till det egna körfältet.
  • Sväng ut och in i omkörningsfilen med en mjuk rörelse. Omkörning ger inte lov till att köra överhastighet.
  • Kör så pass länge i omkörningsfilen att du ser frampartiet i sin helhet på fordonet som du har passerat.
  • Låt bli omkörning och återvänd till egen körfil om du upptäcker att du gjort en missbedömning gällande omkörningsbeslutet.

Tilläggsinformation:

säkerhetsingenjör Ari-Pekka Elovaara, Trafikskyddet, p. 020 7282 315

Bilder för tryckning finns i Trafiksyddets bildtjänst Flickr.

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 57 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet.