Trafiktips
Terrängfordon
Snöskoter

Att vara förutseende är viktigt också när det gäller snöskoteråkning och det lönar sig att förbereda sig ordentligt.

”Det lönar sig att bekanta sig ordentligt med snöskotern och hur den fungerar innan man ska köra. Man bör beakta de rådande omständigheterna och förbereda sig på att vädret kan växla väldigt snabbt. I synnerhet om snöskoterterrängen inte är bekant från tidigare är det bra att gå igenom rutten på kartan i förväg och kontrollera de senaste tipsen från snöskoterförare som känner till området”, berättar Trafikskyddets kontaktchef Petri Niska från Rovaniemi.

När man åker ut med snöskotern är det bra att berätta för sina nära vilken tid man planerar att vara tillbaka. Samtidigt kan du informera om hur man får tag på dig under färden.

”Vid skoterkörning är det viktigt att känna till den egna förmågan och konditionen och köra enligt omständigheterna i terrängen. I osäkra situationer eller då sikten är begränsad till exempel på grund av överraskande snöfall är en sänkning av hastigheten det säkraste sättet att hålla snöskotern på spåret och själv hållas på den.”

”När man kör snöskoter är det viktigt att också komma ihåg övrig trafik. Snöskoterlederna är ofta oländiga. Detta försämrar uppmärksamheten eftersom styrningen av snöskotern upptar förarens hela uppmärksamhet. Man borde också vara förberedd på mötande snöskotrar och anpassa hastigheten i fall att det inträffar något överraskande”, påpekar Niska.

Alkoholen är orsak till många snöskoterolyckor

Årligen omkommer ett tiotal personer och drygt sexhundra skadas i olyckor med snöskoter. Oftast inträffar ödesdigra olyckor när man rör sig på isen och den vanligaste dödsorsaken är drunkning. Majoriteten av dem som har omkommit i snöskoterolyckor har varit alkoholpåverkade vid olyckstillfället.

”Vid körning med snöskoter och som alltid då man framför fordon är förarens egna val synnerligen viktiga. Föraren borde försäkra sig om att det är säkert att köra och att isen bär och hålla fast vid att endast köra då man är nykter. Om man har druckit alkohol ska man låta bli att köra.”

Fem tips för snöskoterföraren:

  • Anpassa körhastigheten till föret, terrängen och situationen.
  • Bekanta dig med terrängen och planera rutten på förhand.
  • Utrusta dig med en ordentlig hjälm och ändamålsenlig körutrustning.
  • Kör alltid nykter.
  • Håll tillräckliga avstånd när ni rör er i grupp.

Tilläggsinformation:

Petri Niska, Trafikskyddet, 020 7282383

Tilläggsinformation om regler för snöskoterkörning.

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 58 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet.