Trafiktips
Bilkörning

Olyckor kan försämra framkomligheten för övrig trafik. Fastän förseningen skulle irritera, är det skäl att minnas då man närmar sig en olycksplats att där finns räddningspersonal som arbetar. Man passerar en olycksplats så smidigt som möjligt, men med en sådan hastighet att man vid behov kan stanna.

”Själv får man inte försvåra framkomligheten för dem som hjälper eller öka risken för att de skadas. Om olyckan inträffar på motorvägen och trafiken dirigeras om till en annan körfil kan det utgöra en risk för räddningspersonalen om man kör om med en hastighet av 120 km/h”, betonar brandmästare Reijo Salminen.

”Man ska passera olycksplatsen så smidigt som möjligt, utan att stoppa upp trafiken i onödan”, betonar Trafikskyddets kontaktchef Tapio Heiskanen. Heiskanen berättar om ett fenomen där förbipasserande fotograferar olycksplatsen. Var tionde som svarat på Trafikskyddets enkäter under de senaste åren har uppgett att de högst antagligen skulle fotografera en intressant olycksplats när de passerar.*

”Sådant här försämrar bara trafiksäkerheten ytterligare. Att använda kamera på en olycksplats borde undvikas inte minst för de inblandades och deras närståendes skull. Lite finkänslighet borde man ha, fastän det är naturligt att vara nyfiken”, konstaterar Heiskanen.

Rätt situationshastighet är viktigt också vid ett vägarbete

Förutom då man passerar olycksplatser är det också viktigt att hålla en säker och anpassad hastighet då man kör förbi ett vägbygge. Det är skäl att följa de angivna hastighetsbegränsningarna som gäller vid ett vägbygge.

”Sänkta hastigheter är inte till för att irritera, utan de är till för att göra det säkrare för dem som arbetar vid vägbygget. Om man är tvungen att sänka hastigheten från hundra till femtio kilometer i timmen kan man bli fartblind och det kan kännas som om man kryper fram. Det är också skäl att vara extra på alerten vid ett vägbygge”, instruerar Heiskanen.

Tilläggsinformation:

kontaktchef Tapio Heiskanen, Trafikskyddet, 020 7282 362

* Enkäten har gjorts av TNS Gallup Oy på uppdrag av Trafikskyddet som en Internetpaneli juli 2014. Sammanlagt intervjuades 1503 personer, varav 1175 bilister (78 %).

Tagit: 
onnettomuuspaikka, tilannenopeus