Trafiktips
Bilkörning
Motorcyklist

Trafikskyddets uppföljningar* visar att en fjärdedel av bilisterna struntar i att blinka. I Nyland kommer endast 66 procent av bilisterna i håg att använda blinkers.

”Om man tvekar och funderar om man behöver blinka, lönar det sig att göra det. Hellre använda för mycket blinkers än för lite”, säger Trafikskyddets utbildningsinstruktör Marko Nieminen.

Blinka i god tid

Genom att visa riktningstecken (blinka) visar föraren för andra trafikanter vad han eller hon tänker göra. Samverkan med andra trafikanter ökar både egen och andras säkerhet och förstärker den positiva atmosfären i trafiken.

"Man bör blinka i god tid, innan man svänger på ratten. Exempelvis vid filbyte på motorvägen visar man först riktningstecken och först därefter byter man fil”, repeterar Nieminen. ”Blinka ordentligt. Blinkers slits inte ut så den kan bra vara på under tiden som man svänger.”

När man kör ut från en rondell ska man blinka

Att använda blinkers är viktigt också i en rondell. Genom att blinka visar man att man ska svänga som i alla andra korsningar. I en rondell bör man blinka i tid innan man svänger ut från rondellen.

Förutom att man bör komma ihåg att visa riktningstecken bör man också komma ihåg väjningsreglerna. Oftast finns en ”väjningstriangel” före rondellen och den som ska köra in i rondellen är skyldig att lämna företräde för dem som kör i rondellen. Grundregeln om väjningsplikt för ett svängande fordon gäller också när man kör ut från en rondell.

"När man kör in i en rondell eller ut från den ska föraren lämna företräde också för den lätta trafiken, det vill säga fotgängare, cyklister och mopedister, ” repeterar Nieminen.

Tilläggsinformation:

Utbildningsinstruktör Marko Nieminen, Trafikskyddet, 020 7282 373
Utbildningsinstruktör Toni Vuoristo, Trafikskyddet, 020 7282 349

*Trafikanternas beteende följs årligen. År 2013 använde 74 procent av bilisterna blinkers vid sväng. Läs mera (på finska).

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 56 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet.

Följ oss på Twitter