Trafiktips
Andra trafikant former

Om man tänker skaffa sig en fyrhjuling, borde man ta reda på vad det är för något som man skaffar och till vad man tänker använda den.

Fyrhjulingar finns för många olika användningsändamål. Det saluförs fyrhjulingar avsedda för terräng- och gatubruk samt moped- och traktorfyrhjulingar. Vissa av fyrhjulingarna bör registreras och besiktas, andra inte. För att köra vissa av dem behövs körkort av klass B eller AM. I vissa situationer behövs inget körkort alls, men föraren ska vara minst 15 år.

Gemensamt för alla fyrhjulingar är att de måste ha en trafikförsäkring som är i kraft, vare sig man kör på vägen eller i terrängen. Ofta känner man ganska dåligt till lagstiftningen som gäller fyrhjulingar.

”Mycket ofta frågar man oss helt grundläggande saker som hör till fyrhjulingar; vem får köra, var får man köra och behöver man körkort för att köra en fyrhjuling. Om man tänker skaffa sig en fyrhjuling, borde man ta reda på vad det är för något som man skaffar och till vad man tänker använda den. På Trafikskyddets webbsidor finns en behändig handbok för fyrhjulingar”, instruerar Trafikskyddets kontaktchef Petri Niska från Rovaniemi.

”En fyrhjuling är ett motorfordon. Man kan komma upp i hastigheter i vilka det kan inträffa allvarliga olyckor. De vuxna bär alltid ansvaret, om man exempelvis låter barn köra med dem på gården. Fyrhjulingen som motorfordon är inte någon ofarlig leksak. På inhägnat område får också en som är under 15 år köra fyrhjuling. Oftast tänker man inte på att vägen till stugan eller närliggande åker inte nödvändigtvis uppfyller kraven för att räknas som ett inhägnat område, påpekar Niska.


Olyckorna är ofta allvarliga
 

Olyckorna med fyrhjulingar är ofta allvarliga, eftersom fyrhjulingar saknar kaross, säkerhetsbåge och bilbälte som skulle kunna skydda vid en olycka. Undersökningskommissionerna undersökte sammanlagt 26 dödsolyckor med fyrhjulingar mellan åren 2009 – 2012. Åtta av de omkomna dog på grund av skallskador och sju på grund av skador i bröstkorgen. Av offren var över hälften i åldern 45–65 år.

Under åren 2007 – 2012 vårdades 79 skadade i olyckor med fyrhjulingar på Lapplands centralsjukhus. Omkullkörning med fyrhjulingen var orsak till skadorna i 49 av fallen. Tyngdpunkten på en fyrhjuling sitter högt och den välter lätt. Föraren blir ofta i kläm under den tunga fyrhjulingen. Att man kolliderat med ett hinder var orsak till skador i 14 av fallen. De mest typiska skadorna i olyckor med fyrhjulingar var benskador. Allvarligare typer av skador är skall-, nack- och ryggradsskador. Av dem som invalidiserades använde hälften hjälm. (Källa: VALT, Mönkijäraportti 2013).

”Underlåtenhet att använda hjälm är en betydande säkerhetsrisk när man kör fyrhjuling, även fastän lagen inte förpliktar till användning av hjälm i riktigt alla klasser av fyrhjulingar”, påpekar Niska.


Tips för säkert körande

  1. Lär känna fyrhjulingens köregenskaper i lugna omständigheter.
  2. Använd alltid hjälm.
  3. Var nykter när du kör.
  4. Ta hänsyn till andra trafikanter.
  5. Följ lagen som gäller för trafik i terräng.

Tilläggsinformation

Kontaktchef Petri Niska, Trafikskyddet, tfn 020 7282 383.

Bekanta dig med olika fyrhjulingar: Trafikskyddets handbok om fyrhjulingar (på finska)
Mönkijäraportti 2013, VALT, www.lvk.fi/fi/Raportit/Vuosiraportit

 

Tagit: 
fyrhjulingar