Trafiktips
Bilkörning

Fastän föret skulle vara torrt och motorvägen fri är den högsta tillåtna hastigheten för en släpvagn 80 km/h. Trafikskyddets kontaktchef Eini Karvonen uppmanar dem som kör med släpvagn att sakta farten och hålla koll på den övriga trafiken.

"När man kopplar på en släpvagn påverkas fordonets körbarhet och styrning omedelbart. Hastiga manövrar och inbromsningar är alltid farliga när man kör med last. Om man kan varsebli i god tid får man spelrum att agera vid behov.”

Lasta med förnuft och märk ut en last som sticker utanför

Det blir svårare att hantera kombinationen med en felaktigt lastad släpvagn och den kan bete sig oförutsägbart. Redan en liten hastighetsökning eller en plötslig manöver kan få vagnen att kasta och göra att man förlorar kontrollen över dragbilen.

Man ska lasta släpvagnen framifrån och bakåt så att tyngdpunkten bibehålls så lågt och centrerat som möjligt. De tyngsta föremålen placeras på axeln och slutligen förankras lasten ordentligt med ändamålsenliga lastförankringslinor. Även fastän släpvagnen har kåpa bör man spänna fast lasten.

Karvonen uppmanar att man också alltid innan man kör iväg bör kontrollera skalmvikten: ”Man kan testa eventuell bakvikt genom att koppla loss släpvagnen från dragkroken och hålla fast i skalmen. Om skalmen lyfts upp och släpvagnen tippar bakåt är vagnen för tungt lastad baktill och lasten måste omfördelas."

Den stundande stugsäsongen innebär för många inledande av olika byggprojekt. När man transporterar brädor eller annan last som sticker utanför släpvagnen bör man se till att lasten inte sticker längre ut än en meter framåt och två meter bakåt. Redan om lasten sticker ut en meter bakåt ska lasten märkas ut med en röd flagga.

Fem tips för dem som kör med släpvagn: 

  • Lätta på gasen – en släpvagn är som en ”80-lapp” (80 km/h begränsning).
  • Lasta jämnt och kontrollera alltid skalmtrycket.
  • Spänn fast lasten ordentligt med lastförankringslinor också fastän släpvagnen har kåpa.
  • Märk ut lång last med en röd flagga.
  • Kontrollera släpvagnens lyktor och lufttryck innan avfärd.
     

Tilläggsinformation:

kontaktchef Eini Karvonen, Trafikskyddet, 020 7282 395
utbildningsinstruktör Olli Lehto, Trafikskyddet, 020 7282 326