Trafiktips
Terrängfordon

Omkörningssituationer med jordbruksmaskiner som kör långsammare än övrig trafik kan ge upphov till onödiga risktagningar. Farliga situationer uppstår i synnerhet i korsningsområden, där arbetsmaskinen ska svänga till vänster. Dessutom kan traktorn svänga in på en åker eller en skogsväg på en plats där det inte finns en tydlig korsning.

”Man kan följa vad föraren till en jordbruksmaskin tänker göra genom att följa fordonets rörelser och riktningstecken. I synnerhet då man planerar att köra om måste man försäkra sig om att jordbruksmaskinen inte tänker svänga”, påpekar Trafikskyddets utbildningsinstruktör Ari-Pekka Elovaara.

Det är skäl att sakta in och anpassa den egna hastigheten när man kör om traktorer. En liten hastighetssänkning innan omkörningen ger alla en större chans att reagera på situationen.

”Som exempel är svängradien för slåttermaskiner eller liknande fordon betydande. De tar upp överraskande stor plats också från mötande körfil då de ska svänga till höger. Om bakomvarande fordon samtidigt har påbörjat en omkörning kan det bli riktigt trångt i körfilen”, säger Elovaara.

I förarhytten finns det många döda vinklar

Jordbruksmaskiner som fästs fram eller bak på en traktor är oftast bredare än själva traktorn och detta kan göra det svårt att upptäcka traktorns riktningstecken. Maskinerna kan i sin tur försvåra sikten i backspeglarna.

”En traktor som drar en stor arbetsmaskin har många döda vinklar i förarhytten. Den som kör bakom bör välja sin körlinje så att föraren av arbetsfordonet kan se fordonet i backspeglarna”, tipsar Elovaara.

Precis som för bilförare bör också förare av traktorer och andra långsamtgående fordon följa med övrig trafik, och i synnerhet trafik som kör bakom. Föraren bör också försäkra sig om att traktorn eller släpvagnen har ändamålsenliga, fungerande och rena körljus.

”Att följa med trafiken bakom är av största vikt då man kör stora arbetsmaskiner. Att låta trafiken bakom köra förbi genom att svänga åt sidan vid en lämplig och säker plats gör trafiken smidigare”, påminner Elovaara.

Tilläggsinformation

Utbildningsinstruktör Ari-Pekka Elovaara, Trafikskyddet, 020 7282 372.