Trafiktips
Snöskoter

Också den här vintern är det många som kör snöskoter första gången. Trafikskyddets kontaktchef Petri Niska från Rovaniemi påminner ivriga nya skoterförare om att snöskotern beter sig annorlunda än andra fortskaffningsmedel.

”Man bör börja försiktigt att köra snöskoter genom att först träna grundfärdigheter som att starta, styra och bromsa. Rätt utrustning, orienteringsförmåga, gott uppförande och att man rör sig på naturens villkor är också viktiga saker.”

Oftast inträffar snöskoterolyckorna på fritiden. De flesta dödsolyckorna med snöskoter inträffar på isen. Av olyckorna på snöskoterleder är den vanligaste olyckstypen avkörning och kollision med ett hinder.

I de lindrigare olyckorna har man upptäckt att oerfarna förare har felmanövrerat. Exempelvis i en kurva har man i misstag tryckt på gasreglaget, varpå snöskotern har accelererat kraftigt och man har förlorat kontrollen över den och kört av leden.

”Snöskotern är ett motorfordon och ska behandlas som ett sådant. Bestämmelserna om rattfylleri och dess följder gäller också snöskoter, alltså om du dricker alkohol, kör inte”, påminner Niska.

Försäkra dig på förhand om att rutten är säker

Den vintriga terrängen kan se ofarlig ut att köra i. T.ex. ojämnheter på isen, råkar och andra hinder är svåra att upptäcka när de är täckta av snö. Att välja rätt situationshastighet är av största vikt när man kör snöskoter.

När man kör snöskoter kör man längs utmärkta leder, men ändå bör man repetera kartläsning och orienteringsförmåga. Det lönar sig inte att köra ut på isen om man inte är helt säker på att isen håller.

”När man rör sig i terrängen kan man inte alltid lita på att mobiltelefonen har hörbarhet. Kylan kan få också ett fullt batteri att laddas ur snabbt. Det är bra att på förhand meddela sina kamrater eller närstående om den planerade rutten, etapper och när man uppskattas vara tillbaka”, tipsar Niska.

Fem tips för säker snöskoterkörning:

  • Förbered dig. Känn din snöskoter, kontrollera körutrustningen. Var förberedd på föres- och väderleksförändringar. Kom ihåg att förutom föraren ska också passageraren använda en ordentlig hjälm.
  • Planera rutten på förhand. Låt dig inte överraskas av okänd terräng.
  • Anpassa hastigheten till situationen.
  • Var nykter då du kör.
  • Var förutseende gällande föret och lämna spelrum, anpassa din körning till terrängen.
Tagit: 
kelkkailu