Trafiktips
Snöskoter

 

Trots fritidsanvändningen är snöskotern ett fordon och det är skäl att ta det lugnt. Också denna vinter är de många som kör snöskoter för första gången. En oerfaren snöskoterförare kan ha svårt att känna igen och undvika riskerna.

”Att köra snöskoter är inte som att köra andra färdmedel. Man bör först lugnt börja med att träna grundfärdigheterna som att starta, styra och bromsa”, konstaterar Trafikskyddets kontaktchef Petri Niska från Rovaniemi.

Försäkra dig om att rutten är säker innan du kör iväg

”Ordspråket: allt är inte guld som glimmar gäller också för snöskoterkörning. Den vintriga terrängen kan se väldigt ofarlig ut för körning med snöskoter. Exempelvis ojämnheter på isen, råkar och andra hinder är svåra att upptäcka när de är täckta av snö. Att välja rätt situationshastighet är viktigt också när man kör snöskoter”, påminner Niska om.

Den gångna vinterns ovanligt milda väderlek och menföret som har pågått länge har säkerligen gjort isarna svaga, vilka i vanliga fall skulle vara bäriga så här års.

”Om lokalkännedomen är svag bör man hålla sig till snöskoterlederna, som om de underhålls går längs bärande leder. Kör bara ut på isen om du är säker på att den håller”, tipsar Niska.

Som även för andra som rör sig på isen borde isdubbar höra också till snöskoterförarens utrustning.

Endast nykter på snöskoter

Skadorna med snöskoter inträffar oftast när man kör på fritiden. De största riskfaktorerna är alkohol och körning på is, men också fel situationshastighet, dålig lokalkännedom och andra som rör sig i terrängen är bakgrundsfaktorer som utmärker sig gällande olyckorna.

”Snöskoter är ett motorfordon och detta bör man beakta. Bestämmelserna gällande rattfylleri gäller också för snöskoterkörning och därför gäller det att vara nykter när man kör”, påminner Niska.

Det finns ca 130 000 snöskotrar i Finland. Enligt preliminära uppgifter omkom tio personer i snöskoterolyckor år 2013. Majoriteten av de omkomna var berusade. Gällande snöskoterolyckor inträffar två av tre på isen. Vanligaste dödsorsaken på is är drunkning.

Tilläggsuppgifter:

Kontaktchef Petri Niska, Trafikskyddet, 020 7282 383

ABC för säker färd med snöskoter:
  • rätt körhastighet,
  • ruttplanering och att man bekantar sig med terrängen på förhand,
  • ordentlig körutrustning och en bra hjälm för både förare och passagerare, 
  • att man är nykter
  • och kör lugnt.

Etikett för snöskoterförare.

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 56 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet.

Följ oss på Twitter.