Trafiktips
Bilkörning

Hastighetsbegränsningarna gör trafiken säkrare

”Att enbart ändra skyltningen ökar inte säkerheten, men vinterhastighetsbegräsningarna hjälper föraren att förutse vintern och förbereda sig på omväxlande och sämre körförhållanden”, konstaterar Trafikskyddets kontaktchef Petri Niska från Rovaniemi.

På senhösten och i början av vintern kan föret växla snabbt också under en kortare körsträcka. Föret på eftermiddagen kan vara helt annat än då man gav sig iväg på morgonen. Man behöver förbereda sig på utmanande körförhållanden i hela landet, fastän det endast skulle vara minusgrader i norra Finland.

”Också i söder borde varje förare vara förberedd på vinter från och med nu. Halka kan överraska också en erfaren förare redan nu och mörkret innebär ytterligare utmaningar”, säger Niska.

Sänkta hastigheter innebär förutom säkerhet också andra fördelar: lägre bränsleförbrukning, mindre utsläpp och lägre buller.

Hastighet enligt före

Hastighetsbegränsningarna visar maximal hastighet för nämnda vägsträcka. När föret blir sämre bör man kunna anpassa hastigheten enligt rådande omständigheter. Lättast är det att möta utmaningarna som höst- och vinterföret innebär genom att sänka hastigheten.

”Ett tillräckligt säkerhetsavstånd ger tid och utrymme att reagera. I synnerhet när det är halt ökar säkerhetsavståndet spelrummet, till exempel om en älg skulle springa över vägen”, påminner Niska.

I vinterföre och när det är dåligt före är det skäl att komma ihåg följande:

  • Se till att ha ordentliga däck i bra skick.
  • Håll säkerhetsavstånd till den som kör framför och undvik onödiga omkörningar.
  • Förutse och reservera mer tid för arbetsresan på morgonen.
  • Kör försiktigt i kurvorna. En för hög hastighet i kurva kan ge sladd och göra att du förlorar kontrollen över fordonet.
  • Undvik höga hastigheter och plötsliga styrmanövrar. 

Tilläggsinformation

Kontaktchef Petri Niska, 020 7282 383
Säkerhetsingenjör Ari-Pekka Elovaara, 020 7282 315