Trafiktips
Lätt trafik

För en förstaklassist som börjar skolan finns det mycket nytt att lära. Det är hög tid för föräldrarna att ta sig en titt på barnets kommande skolväg och planera den mest lämpliga och säkraste rutten till skolan. Man ska försöka undvika att skjutsa sitt barn till skolan så långt det är möjligt.

"I baksätet utvecklar barnet inte sina egna färdigheter i trafiken på samma sätt som ett barn som rör sig i trafiken på egen hand. Från början är det bäst att gå till skolan. Att röra på sig utomhus en liten stund innan lektionerna börjar piggar upp och gör att man vaknar ordentligt", uppmuntrar Trafikskyddets utbildningschef Antero Lammi.

Om vägen mellan hem och skola är för lång, kan man låta barnet gå ur bilen på en säker plats, till exempel en kilometer före skolan. Genom att gå åtminstone en liten del av vägen till skolan får barnet en chans till att njuta av fördelarna med att vistas utomhus och det uppstår inte någon onödig biltrafik i närheten av skolan. Samtidigt som man planerar barnets skolväg kan man välja ut en lämplig plats. Man kan också färdigt välja ut en lämplig plats, även fastän barnet oftast går till skolan, ifall att man någon gång skulle behöva skjutsa barnet till skolan.

Den säkraste rutten till skolan är inte alltid den kortaste

Att träna på att gå skolvägen tillsammans ökar säkerheten för barnet och lindrar också föräldrarnas oro. Förutom att lära ut rätt väg när man övar, visar man hur man ska bete sig i trafiken i den miljö som barnet vistas i dagligen.

"Tillsammans med barnet går man igenom eventuella farliga platser och ger konkreta instruktioner med exempel, hur man ska göra på dessa ställen. Bäst kommer barnet ihåg instruktionerna om man kopplar dem till en viss plats och situation", berättar Lammi.

"Först kan man träna på att gå skolvägen tillsammans sida vid sida. När barnet börjar klara sig själv, kan man gå ett par meter bakom barnet och ingripa i situationen först när det behövs. På så sätt övar sig barnet att ta självständiga beslut, men förälderns trygghet finns ändå", tipsar Lammi.

Det lönar sig att fråga regelbundet hur skolvägen fungerar, också efter skolstarten. Allt emellanåt kan man också gå skolvägen tillsammans med barnet.

Med gående skolbuss till skolan? Läs mera.
Tips för föräldrar hur man kan träna skolvägen.

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 57 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet.

Tagit: 
skolvägen