Trafiktips

Cykelsäsongen börjar komma igång på allvar. Bilisten har kanske vant sig med mindre cykeltrafik under vintern, men nu lönar det sig att skärpa sig och uppmärksamma cyklisterna.

"I praktiken innebär det här att man ska komma ihåg att titta efter om det kommer någon på cykelvägar och andra leder för den lätta trafiken. Man får igen skärpa blicken för att lägga märke till siluetten av en cyklist. En cyklist som är märkbart mindre kan lätt skymmas bakom bilens sidobalk och därför bör man titta noga efter”, betonar Trafikskyddets planerare Arto Joutsimäki.

Att iaktta är lika viktigt på kända körrutter som i mer obekanta miljöer. En korsning innebär alltid en risk och olyckorna mellan cyklister och bilister syns också i statistiken. Kom ihåg: föraren i det svängande fordonet ska lämna företräde för gående och cyklister på den korsande vägen. Den som har ”väjningstriangel” ska uppmärksamma och lämna företräde för alla trafikanter.

"Kom ihåg att titta åt bägge håll och håll nackmusklerna i skick så att du kan vrida tillräckligt på huvudet för att kontrollera också de döda vinklarna. Också i de lägre hastigheterna i tätort är det den oskyddade cyklisten som råkar mest illa ut vid en krock”, påminner Joutsimäki.

Situationshastigheten extra betydelsefull i korsningar

När man närmar sig en korsning är det lättare att hinna göra iakttagelser om man håller en lägre hastighet. När också cyklisten saktar farten inför en korsning, hjälper det bilisterna som ska svänga och fotgängarna att i tid få syn på en cyklist som närmar sig.

Valet av körlinje underlättar varseblivningen och gör det också säkrare att cykla. Det lönar sig att cykla förbi parkerade bilar på ett tillräckligt stort avstånd ifall bildörren skulle öppnas plötsligt. Givetvis ska bilisten innan han eller hon öppnar dörren försäkra sig om att ingen cyklist närmar sig.

"I stadstrafik är det ett bra tips för cyklisten att cykla där var bilens högra hjulspår skulle gå”, repeterar Joutsimäki.

Tagit: 
havainnointi, vuorovaikutus