Trafiktips
Bilkörning

Varje barn som är kortare än 135 cm ska använda en bilbarnstol i bilen som passar till barnets vikt. Det finns ofta många frågor rörande bilbarnstolar, valet och monteringen av dem. Trafikskyddets planerare Laura Loikkanen påminner om att man alltid ska prioritera säkerheten då man funderar på olika alternativ gällande transporten av barn.

Till exempel rekommendationen att låta småbarn färdas med ryggen i färdriktningen grundar sig på att de bakåtvända bilbarnstolarna ger ett bättre skydd för barnets huvud och nacke vid en krock. Små barns ännu outvecklade kropp klarar inte stötarna vid en krock.

Kollisionskrafterna är oftast störst vid frontalkollisioner jämfört med vid påkörning bakifrån och barnet behöver därför största möjliga skydd i händelse av en frontalkollision. Det är bäst att barnet åker bakåtvänt så länge som barnet ryms i bilbarnstolen, men åtminstone upp till tre års ålder. Det är det säkraste. Att barnets ben är böjda är inte farligt för barnet och är inte ett skäl till att vända stolen för tidigt”, klargör Loikkanen.

Baksätet är säkrast för barnet

Trafikskyddet rekommenderar att ett barn som är kortare än 140 cm inte ska färdas i framsätet om bilen har krockkudde. Krockkuddarna i framsätet är i huvudsak tänkta att skydda en vuxen passagerare. Om ett barn färdas i framsätet kan krockkudden som utlöses träffa från fel vinkel och detta kan skada exempelvis barnets nacke.

”I bilens handbok kan man kontrollera instruktionerna för transport av barn på en plats med krockkudde för den aktuella bilmodellen. I handboken står också om urkoppling av krockkudden. När barnet åker i baksätet, minimerar man också risken för att krockkudden utlöses vid en möjlig krock, trots att den har kopplats ur. Funktionsstörningar gällande krockkuddar är tämligen ovanliga, men ändå möjliga”, konstaterar Loikkanen.

Spänn fast barnet ordentligt

I synnerhet på vintern har barnet ofta tjocka kläder på sig i bilen. Om det är möjligt vore det bra om barnet kunde färdas i bilen utan alltför tjocka kläder.

”Bältena behöver spännas ganska spänt runt barnet. Därför är det bättre med lite tunnare kläder”, förtydligar Loikkanen.

Säkerhet det viktigaste kriteriet vid val av bilbarnstol

Alla bilbarnstolar som säljs på den finländska marknaden är E-godkända. E-godkännandet klassificerar dock inte stolen som säkrast, utan visar bara att stolen uppfyller minimikraven som har ställts för bilbarnstolars säkerhet på EU-området.

”När man väljer bilbarnstol lönar det sig att kontrollera att stolen har klarat sig i frivilliga tester. T. ex. stolar som har godkänts i den svenska plus-testen har genomgått en klart striktare kontroll och därför är de ett bra val för den som är säkerhetsmedveten”, tipsar Loikkanen.

Tagit: 
bilbarnstol