Trafiktips
Bilkörning

”Man skulle kunna kalla bakdimljus också för belysning för dålig sikt. Man kan alltid använda dem när sikten är försämrad på grund av dåligt före, som exempelvis vid snöslask, snörök eller vid kraftigt regn. Alltid behöver man inte invänta just den där dimridån”, konstaterar Trafikskyddets säkerhetsingenjör Ari-Pekka Elovaara.

”I mörker bör man dock inte använda dimljus, eftersom de då endast bländar andra trafikanter och är mera till skada än till nytta”, betonar Elovaara.

I den av Trafikskyddet genomförda enkätundersökningen* i december 2013 framkom att många bilar redan är utrustade med bakdimljus. Endast en tiondel av svarandena visste att det inte fanns bakdimljus i bilen. En femtedel av svarandena erkände att man aldrig har använt dimljusen fastän de finns.

”I dåligt före hjälper dimljusen bakomkörande att varsebli fordonet framför bättre än utan dimljus och minskar på så sätt risken för påkörning. När man funderar på när man ska använda dimljus kan man ha den egna sikten som rättesnöre. Om man inte själv ser den som kör framför tillräckligt bra, kan man anta att föret gör att också den som kör bakom ser dåligt”, tipsar Elovaara.

En sänkning av hastigheten är betydelsefull

När sikten är dålig, bör man också själv minska på hastigheten. Redan en liten förändring ger spelrum att agera.

”Många kan vara rädda för att bli påkörda om man minskar hastigheten när det är dålig sikt. Man trängs fastän sikten kan vara mycket dålig. Man bör hålla en sådan hastighet att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna om det behövs”, konstaterar Elovaara.

Tips för höstens dimmiga före:

  • Man kan alltid använda bakdimljus när sikten är försämrad på grund av föret.
  • När sikten är dålig ska man sänka hastigheten.
  • När man kör i mörker ska man inte använda dimljus.
  • Om man inte vet om den egna bilen har bakdimljus eller hur man tänder dem kan man titta i bilens handbok.

Tilläggsinformation:

Utbildningsinstruktör Toni Vuoristo, Trafikskyddet, 020 7282 349.

*Enkätundersökningen genomfördes av TNS Gallup Oy på uppdrag av Trafikskyddet. Uppgifterna samlades in under november-december 2013 som en internetpanel i Gallup Forum. Sammanlagt intervjuades 1677 personer, varav 1353 (81 procent) var bilister.

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 57 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet. www.liikenneturva.fi/sv